Bewaking van milieugevolgen van de werkzaamheden ter verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau

Het belangrijkste doel van het project is het bewaken van de milieugevolgen van de uitvoering van het project “Verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau tussen Călăraşi – Brăila – Fase 1”. Naast bewaking omvat het project een uitgebreide modelleercomponent waarbij het gaat om modellen voor hydraulica, morfologie, waterkwaliteit en geschiktheid van habitat voor het gehele onderzochte gebied. Deltares is verantwoordelijk voor het modelleerwerk.Danube river

Deltares draagt zorg voor het volgende

  • Gegevensanalyse ter voorbereiding van het modelleren van het Donau gebied Calarasi – Braila (hydraulica, morfologie, waterkwaliteit en habitat)
  • Modelbouw voor een of meer quasi-driedimensionale modellen
  • Kalibratie van de hydrodynamische en morfologische modellen
  • Analyses van scenario’s zoals het uitgangsscenario voorafgaand aan de uitvoering van waterbouwkundige werken en het eindscenario na de bouw
  • Mankracht opbouwen en praktijktraining van gebruikers betreffende het werken met het model en de scenarioanalyse
  • Adviseren over het zoveel mogelijk beperken en voorkomen van gevolgen die de voorgestelde bouwwerken zouden kunnen hebben voor ecosystemen op het land, in het bijzonder voor de Natura2000-terreinen.

De modellen worden gebouwd met Delft3D, het eigen modelleerpakket van Deltares. Ga voor meer informatie naar de projectwebsite.