Ecosysteemdiensten in het mariene milieu voor Europees beleid

Het MAES project voor DG Milieu, kijkt naar ecosysteemdiensten en hoe deze gekoppeld kunnen worden aan een al bestaande richtlijn voor het mariene milieu in de EU, de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). De methode ‘Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES)’ voor het in kaart brengen van ecosysteemdiensten, moet geschikt worden gemaakt voor het mariene milieu. Daarnaast is er behoefte aan draagvlak voor het in kaart brengen van ecosysteemdiensten. Het eindproduct van het project is een handreiking. Dit geeft de EU handvatten voor het afstemmen van beleid. Door de uitvoering door de lidstaten, wordt ook een stap dichterbij gezet naar het duurzaam gebruik van de Europese zeeën.

Deltares is projectcoördinator en werkt samen met AZTI (Spanje) en SYKE (Finland). Inhoudelijk analyseert Deltares de databronnen en datakwaliteit, schrijven we aanbevelingen en informeren we belangrijke stakeholders. Het project valt onder de expertise ‘Ecosysteem en milieukwaliteit’ en is gelinkt aan de issue ‘Next Generation Information Tools’.

MAES