Quickscan bronnen microplastics

In opdracht van het ministerie van I&M is samen met RIVM en Rijkswaterstaat een methodiek opgesteld om de verschillende mogelijke bronnen van microplastics te prioriteren.

Omdat er geen kwantitatieve informatie over emissies voorhanden is, is hierbij vooral gebruik gemaakt van een aantal meer kwalitatieve criteria, zoals het handelingsperspectief van de consument en het beschikbaar zijn van alternatieven. Deze methodiek is het beginpunt geweest van gerichter onderzoek naar een aantal bronnen van plastics in het milieu.

 

Plastics

Plastics

Samenwerkingspartners: Ministerie I&M, RIVM en Rijkswaterstaat