Snel beoordelingsmodel – stedelijke watervoorziening

De wereldbevolking zal waarschijnlijk groeien van de huidige 7 miljard tot 9 miljard in 2050. Vooral in stedelijke gebieden wordt een sterke bevolkingsgroei verwacht. Al meer dan de helft van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden en men denkt dat dit zal toenemen tot 70% in 2050. Als gevolg daarvan neemt de vraag naar water snel toe.

Corine

 

Ernst

In veel steden in delta’s worden waterbronnen niet duurzaam benut. Oppervlaktewater raakt vervuild waardoor de gebruiksmogelijkheden van het water wordt beperkt en er wordt meer grondwater gewonnen dan de natuur aanvult. Dit leidt tot bodemdaling, schade aan infrastructuur en een verhoogd overstromingsrisico.

Oplossing

Als hulpmiddel voor analyse en een eerste aanzet tot mogelijke maatregelen heeft Deltares een snel beoordelingsmodel ontwikkeld voor stedelijke watervoorziening (RAM-UWS:Rapid Assessment Model- Urban Water Supply). De tool maakt gebruik van wereldwijd vrij beschikbare gegevens zoals OpenStreetMap (OSM) en hoogtegegevens van Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Daardoor is hij geschikt voor gebieden waar weinig gegevens van zijn. Er is een stapsgewijze procedure ontwikkeld voor het koppelen van deze gegevens aan hydrologische en waterbouwkundige modellen met gebruik van bestaande en nieuw ontwikkelde tools (OpenStreams). In proefprojecten in Europa, Zuidoost-Azië en Oost-Afrika is het potentieel van de procedure aangetoond, hoewel wegens grote verschillen in volledigheid van de OSM-dekking het gebruik in combinatie met andere gegevensbronnen wordt aanbevolen. De tool voor stedelijke waterbalans kan snel worden opgezet, is eenvoudig in het gebruik en kan worden uitgebreid dankzij een modulaire opbouw van het model.

Externe links