REFRESH

Het is essentieel om te begrijpen hoe zoetwater ecosystemen reageren op de te verwachten klimaatveranderingen, zodat beleid en strategieën kunnen worden ontwikkeld waarmee aquatische en moerasecosystemen worden beschermd. Deltares neemt deel aan een Europees onderzoeksproject waarin de wetenschappelijke basis wordt gelegd voor maatregelen om zoetwater ecosystemen te herstellen tot een gezonde status. Daarnaast wordt het behoud van prioritaire soorten, volgens EU maatstaven, gewaarborgd.

Refresh newsletter

Het zal een system ontwikkelen die het watermanagers mogelijk maakt om kosteneffectieve herstelprogramma’s op te zetten voor zoetwater ecosystemen op lokale en stroomgebiedschaal. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige effecten van klimaatverandering en veranderingen in landgebruik in de context van de KRW en de Europese Habitat richtlijnen.

REFRESH zal onze fundamentele en toegepaste kennis doen toenemen op 5 belangrijke punten: 1) begrijpen hoe het functioneren van zoetwater ecosystemen wordt beïnvloed door klimaatverandering; 2) nieuwe indicatoren voor functionele effecten en handvaten om de kwetsbaarheid te toetsen; 3) modelleren van ecologische processen; 4) geïntegreerd modelleren; en 5) aanpassingsmanagement.