RWsOS Noordzee: Operationeel voorspellingssysteem voor de Noordzee

RWsOS North Sea is een geavanceerd voorspellingssysteem voor de waterhoogte en golven van de Noordzee.  Deltares heeft de afgelopen jaren een nieuw voorspellingssysteem ontwikkeld. Het gaat hierbij zowel om een geavanceerde modelontwikkeling als het opzetten van een operationele voorspelling shell gebaseerd op het FEWS (Flood Early Warning System) raamwerk.

De Noordzee is zowel onze vriend als onze vijand. Om de veiligheid van Nederland te kunnen waarborgen, is inzicht in en voorspelling van de golf- en waterbeweging van de Noordzee noodzakelijk. New Flood Forecasting System for Dutch Coast

Voorspellingsysteem cruciaal

De Noordzee is één van de drukste zeeën ter wereld met intensieve scheepvaart, visserij, windmolenparken, recreatie en vele andere activiteiten. Al deze activiteiten zijn afhankelijk van het marine klimaat. Een nauwkeurige voorspelling van golven, stromingen en zeeniveau is cruciaal voor het operationeel beheer en het uitgeven van waarschuwingen tijdens extreme gebeurtenissen. In Nederland is het operationele voorspellingssysteem al in gebruik sinds de jaren 90.

De laatste jaren is er een nieuwe generatie voorspellingssystemen voor de Noordzee en de Nederlandse kust ontwikkeld. Dit betreft zowel geavanceerde modelontwikkeling als het opzetten van een operationele voorspelling shell gebaseerd op het FEWS raamwerk.

Nieuw model

Een onderdeel van dit operationele systeem is een nieuw operationeel hoogwatervoorspellingsmodel dat is ontwikkeld voor de Noordwest Europese Shelf (DCSMv6). Dit model berekent het waterniveau en vloedvoorspellingen, gebaseerd op meteorologische voorspellingen. De kortetermijnvoorspellingen zijn verbeterd met data-assimilatie. De golfvoorspellingen worden berekend met het golvenmodel SWAN. Dit model is gebaseerd op meteorologische voorspellingen en uitkomsten van het DCSMv6 model.

In gebruik

Rijkswaterstaat en KNMI hebben het nieuwe systeem in gebruik sinds 1 september 2013, het begin van het stormseizoen. Met dit systeem is er een belangrijke stap gezet in de verbetering van de nauwkeurigheid van modelvoorspellingen en de samenwerking tussen de diverse kantoren. Het systeem wordt dagelijks gebruikt door Nederlandse kustwaterbeheerders om de maritieme veiligheid op de drukke scheepvaartroute richting de Rotterdamse haven te garanderen. Bij storm kunnen de voorspellingen worden gebruikt om waarschuwingen uit te geven, gebaseerd op mogelijke maatregelen om hoogwater te voorkomen.

Werking RWsOS

RWsOS North Sea verzamelt alle noodzakelijk informatie en coördineert berekeningen. Wanneer er een nieuwe meteorologische voorspelling wordt gedaan door het KNMI, worden er vier maal per dag geautomatiseerde runs gedraaid. Handmatige runs zijn ook mogelijk als dat nodig is. Modeluitkomsten kunnen worden bekeken en vergeleken door middel van observaties. Dit helpt de voorspellers bij het bepalen van de geschikte waarschuwingsniveaus.

 

RWsOS North Sea is ontwikkeld door Deltares. Deltares werkt continue aan de verdere ontwikkeling van dit systeem en de verbetering ervan aan de hand van de wensen van de gebruiker. Rijkswaterstaat is de opdrachtgever en het is uitgevoerd in het kader van het programma Kennis voor Primaire Processen.