Scanners helpen waterschade aan wegen te voorkomen

Water in en onder asfaltwegen meten en voorspellen op een snelle en hinderarme manier is mogelijk, blijkt uit de eerste proeven van Deltares, Miramap en Grontmij. Hoge grondwaterstanden en water in en onder een asfaltweg verkorten de levensduur. Door vroegtijdig vochtproblemen te signaleren en de gevolgen te voorspellen kunnen wegbeheerders tientallen miljoenen euro’s besparen. Met behulp van bodemvochtscanners en grondradar kunnen wegbeheerders op een snelle en eenvoudige manier vochtproblemen signaleren en de maatregelen bepalen.

proefbak met scanners om water in asfalt te meten

De twee scanners boven de proefbak meten de grondwaterstand en het regenwater in het asfalt.

Nieuwe toepassing van meettechnieken

Met de start van de proef is een eerste stap gezet om de meettechniek ook toepasbaar te maken voor asfaltwegen. De Miramap bodemscanners wordt al gebruikt om de hoeveelheid vocht in en onder dijken te bepalen. “De ondergrond en de belasting van asfaltwegen is anders dan bij dijken. Om het toepasbaar te maken voor asfaltwegen moet je opnieuw gaan kijken wat de data betekent en wat dat zegt over de situatie van de weg”, vertelt Arjan Venmans, geo-engineering expert bij Deltares. Deltares gebruikt de meetdata uit de proefbak om een softwaremodel te verbeteren voor voorspelling van de gevolgen van water op de asfaltweg. Op basis van het model krijgen wegbeheerders inzicht in de extra onderhoudskosten en de levensduur van de weg.

Proefbak met verschillende grondwaterstanden en regenbuien

De nieuwe toepassing van de meettechniek wordt getest in een proefbak van ruim twee bij twee meter. De grondwaterstand in de bak kan gecontroleerd worden verhoogd of verlaagd. Ook langdurige of extreme regenbuien worden nagebootst. In een later stadium zullen praktijkproeven op een bestaande weg gedaan worden.
De speciaal ontwikkelde bodemvochtscanners komen achter een wagen te hangen en meten de grondwaterstand en het regenwater in het asfalt. Deze scanners werken op basis van passieve microgolf radiometrie (MIRA) en zijn ontwikkelt door Miramap, een specialistisch bedrijf op het gebied van remote sensing en aardobservatie. Grontmij brengt de ondergrond in beeld door middel van een grondradar. De proefbak is gebouwd door Dibec.

Dit project is mede mogelijk door een innovatievoucher van het Europese kennis- en innovatieprogramma Climate-KIC.