SCENES: Waterscenario’s voor Europa en buurlanden

Deltares heeft deelgenomen aan het door de EU gefinancierde project SCENES. In dit project is een serie uitgebreide scenario’s ontwikkeld en geanalyseerd voor de toekomst van binnenwateren in Europa tot 2025. Het omvat het gehele werelddeel Europa tot aan de Kaukasus en de Oeral en tevens de mediterrane landen in Noord-Afrika en het Nabije Oosten.

De scenario’s bieden een referentiepunt voor de strategische planning op de lange termijn voor de ontwikkeling van de Europese watervoorraden, maken beleidsmakers en belanghebbenden bewust van opkomende problemen, en bieden beheerders van stroomgebieden de mogelijkheid regionale en lokale waterplannen af te wegen tegen onzekerheden en verrassingen die onverbrekelijk zijn verbonden aan strategische planning op de langere termijn. Het SCENES-project heeft gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve scenario’s opgeleverd.

De kwalitatieve scenario’s (verhaallijnen) bieden een intern consistent beeld van de manier waarop watervoorraden in verschillende delen van Europa zich kunnen ontwikkelen tot aan 2025. De kwantitatieve scenario’s, geproduceerd met geavanceerde modellen, vullen de verhaallijnen aan met numerieke informatie en verrijken de kwalitatieve scenario’s door trends en dynamiek te laten zien die niet duidelijk naar voren komen in de verhaallijnen. SCENES is gepland als een vierjarig Integraal Project met een totale begroting van 10,1 miljoen euro, waarvan 7 miljoen euro wordt bijgedragen door de EU.