Schatten in de Noordzee

Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Natuur, windmolenparken en scheepvaartroutes; dat zijn nog maar een paar van de functies die het gebied heeft. Want de Noordzee is ook een heel belangrijke plek om zand te winnen voor onder andere de bescherming van de Nederlandse kust. In samenwerking met verschillende partners heeft Deltares voor Rijkswaterstaat de ondergrond van de Noordzee in kaart gebracht. Zo weten we niet alleen waar het beste zand kan worden gewonnen, ook is veel informatie verkregen over bijvoorbeeld het ontstaan van de Noordzee.

Onderzoek van boringen gedaan op de Noordzee

Jaarlijks heeft Rijkswaterstaat zo’n 12 miljoen mз meter zand nodig om de Nederlandse kust te onderhouden en het achterland te beschermen. Daarnaast is zand nodig om bijvoorbeeld infrastructurele projecten aan te leggen. Dat zand wordt grotendeels op zee gewonnen.

Suppletiezand en ophoogzand

In opdracht van Rijkswaterstaat en Stichting LaMER zijn verschillende gebieden in de Noordzee onderzocht op de geschiktheid voor de winning van suppletiezand en ophoogzand. Daarnaast werd gekeken wat de impact is op bijvoorbeeld de natuur van het slib dat tijdens dit proces vrijkomt.

Boringen uit de Noordzee

Boringen uit de Noordzee

Waardevolle data

Voor het onderzoek zijn in korte tijd ruim honderd plaatsen geologisch onderzocht. Daarvoor zijn boorfoto’s, boorbeschrijvingen en seismische gegevens gebruikt. Daarnaast is een meet- en monsterprotocol opgezet om onderzoek naar korrelgrootte van het zand mogelijk te maken onder omstandigheden die het natuurlijk systeem goed nabootsen. Met behulp van metingen in het veld is waardevolle data verzameld over de kwaliteit van het zand, de hoeveelheid slib en de analysemethodes.