SEEDS – Innovatieve oplossingen om lege gebieden en gebouwen tijdelijk te gebruiken

Het is voor steden vandaag de dag de uitdaging om lege terreinen en gebouwen tijdelijk een andere bestemming te geven. Doen ze dit niet dan schrikken die braakliggen de terreinen of onbewoonde gebouwen de mogelijke investeerders of nieuwe gebruikers af. Er is in de dagelijkse praktijk echter gebrek aan tijd en creativiteit om een tijdelijke andere bestemming goed te regelen.

Innovatief ruimtelijk planningsbeleid

Het project SEEDS wil het planningsbeleid voor stedelijke gebieden vernieuwen door innovatieve andere bestemmingen aan te bieden. De kans op herontwikkeling of investeringen wordt daarmee groter. Het  hergebruik kan op zichzelf ook de lokale economie versterken.

Acht partners in zes Europese landen

SEEDS heeft acht partners in zes landen die zich richten op het verbeteren van de inflexible planningssystemen en creatieve oplossingen bedenken om eigenaren en/of ontwikkelaars zover te krijgen hun locaties tijdelijk een andere bestemming te geven. Dit doen ze onder ander door

  • Aanbevelingen te doen voor een beter planningsbeleid, een beleid dat flexibel genoeg is om tijdelijk hergebruik mogelijk te maken
  • Dynamische samenwerkingsverbanden op te zetten tussen ontwikkelaars, eigenaars, planners, kamer van koophandel, ondernemers en burgers.
  • Een waaier met aanbevelingen te maken en een hergebruik handvest te schrijven
  • Tijdelijk anders gebruiken van grond en gebouwen als katalysator te laten dienen voor lokale investeringen en de vaardigheden van lokale bevolking, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale ondernemers en start-ups.
  • Een pan-Europese Ruimtelijke Ordening Forum te starten om zo nieuwe voorstellen te bespreken en terugkoppeling te krijgen. Dit zal er voor zorgen dat hergebruik op termijn een belangrijk en gewaardeerd aspect wordt in zowel de ruimtelijke planning als in de lokale economische ontwikkeling.