Strategieën voor bodemdaling en urbanisatie in de Mekong Delta (Vietnam)

Dit project heeft als doel om individuen en organisaties beter in staat te kunnen stellen om duurzame strategieën toe te passen bij grondwaterwinning, bodemdaling en verzilting in de steeds meer verstedelijkende Mekong Delta (Vietnam). We zullen de kennisbasis verbeteren van alle partijen (zoals beleidsmakers, waterbeheerders en wetenschappers) en samen met hen werken aan ontwikkeling en implementatie van innovatieve hulpmiddelen en technologieën voor praktijk en beleid.

Vietnam, mekong deltaOntwikkeling nieuw integraal deltamodel

Er zal een nieuw integraal deltamodel worden ontwikkeld waarin verband wordt gelegd tussen oppervlaktewater, grondwater en geomechanische modellen. Zo kunnen de onderlinge verbanden tussen grondwaterwinning, mate van bodemdaling en indringing van zeewater worden geanalyseerd. Het nieuwe, uitgebreide model zal samen met belanghebbenden worden gebouwd en toegepast voor het kwantificeren van de effecten van waterbeheerstrategieën in de Mekong Delta. Belanghebbenden zullen doeltreffende strategieën analyseren en ontwerpen door het simuleren en demonstreren van de effecten van ontwikkelingsscenario’s en beleidsaanbevelingen, zoals vermeld in het Mekong Delta Plan (2013).

Externe links

Meer informatie over onderzoek zoet-zout grondwater in het kustgebied.
Meer informatie over het Rise and Fall project:  https://www.uu.nl/en/futuredeltas/project-rise-and-fall of https://riseandfallmekong.com/en/