Transporteerbaarheid van geconcentreerd huishoudelijk afvalwater

De TU Delft en Deltares hebben een STW grant gewonnen om onderzoek te doen naar de transporteerbaarheid van geconcentreerd huishoudelijk afvalwater. De transporteerbaarheid is de ontbrekende schakel voor de overgang naar grootschalige duurzame sanitatiesystemen. Een groot aantal onderzoekers van afvalwaterbehandelingsprocessen claimt dat een minimale verdunning gunstig is voor het rendement van terugwinning van biogas en nutriënten uit het afvalwater. Maar de minimaal vereiste verdunningsgraad voor het transport van geconcentreerd huishoudelijk afvalwater is onbekend. Een eerste inventarisatie van mogelijke transportconcepten heeft laten zien dat drukriolering en twee-fasen transport het meest veelbelovend zijn. STOWA heeft ook geconcludeerd dat nader onderzoek naar transportconcepten noodzakelijk is.

Nieuwe_riolering

Eigenschappen van de afvalstroom

Geconcentreerd huishoudelijk afvalwater bestaat uit een mengsel van toiletspoelingen en keukenafval. Deltares onderzoekt hoe vloeibaar deze massa is en hoe deze goed is te transporteren. Dat gebeurt onder meer door de fysieke eigenschappen van de afvalstroom vast te stellen. Daarnaast doen we experimenten in de ALPHA-loop van Deltares. Dit is een ‘proefleiding’ die in helling en diameter is aan te passen, en waardoor een mengsel van water, deeltjes en lucht wordt geperst. We testen verschillende opstellingen van de leiding en stromingstoestanden. Deze gegevens combineren we met data van veldtesten uit de praktijk. Het onderzoek geeft meer helderheid over hoeveel verdunning van afvalwater er nodig is in nieuwe systemen. De gegevens worden daarnaast gebruikt voor de validatie van een nog te ontwikkelen stromingsmodel.

Externe links