Begrip van de verschillende huidige en mogelijk toekomstige belastings- en veranderingsfactoren in het mariene milieu

In het project VECTORS wordt het begrip van de verschillende huidige en mogelijk toekomstige belastings- en veranderingsfactoren in het mariene milieu samengebracht om te komen tot een beter inzicht in de veranderingsmechanismen in het mariene leven en de rol van de menselijke activiteiten daarin. In het project worden de gevolgen geanalyseerd die veranderingen in het mariene leven hebben voor ecosystemen, hun structuur en functioneren, de diensten die ze leveren, evenals de economische en sociale gevolgen die ze hebben. De toekomstige veranderingen en consequenties van multisectoriële menselijke activiteiten in het mariene milieu worden onderzocht in mogelijke toekomstscenario’s voor aanpassing en beperking. De resulterende informatie wordt verwerkt in innovatieve, voorspellende beheersinstrumenten en strategieën, gericht op verschillende beleidsmakers en andere belanghebbenden, vooral met het oog op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.an example of the ICES observations (at least the locations for which observations are available in part of the Atlantic Ocean and North Sea

Deltares heeft twee functies in dit project. In de eerste plaats levert Deltares modellen van primaire productiviteit en van het gedrag van vislarven in de Noordzee. In de tweede plaats draagt Deltares bij aan de ontwikkeling van de benodigde kennisbasis met betrekking tot beleidsanalyse voor mariene kustsystemen.

Externe link