WaterLOUPE: Waterschaarsterisico’s onder het vergrootglas in stroomgebieden

De wereldwijde waterschaarste en de aanpak van WaterLOUPE

Sociaaleconomische vooruitgang, bevolkingsgroei in de delta’s en klimaatverandering hebben een belangrijke impact op de natuurlijke waterkringloop en dus op de zoet watervoorraden wereldwijd. Daarom is het essentieel om de veranderingen in het desbetreffende water- en bodemsysteem goed te begrijpen inclusief the sociaaleconomische factoren en interventies te doen waarbij alle actoren worden gerespecteerd.

Kimberly-Clark heeft als producent van consumptiegoederen zoals Huggies een industriële waterbehoefte in stroomgebieden over de hele wereld. Voor een aantal van hun fabrieken staat de watervraag in het betreffende stroomgebied onder druk waardoor efficiëntiemaatregelen moeten worden genomen om het waterverbruik te verminderen. Ten aanzien van deze industriële watervraag en in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft Kimberly-Clark naar de bewustwording van de beschikbaarheid van water in en rond hun fabrieken. Hierbij hanteren zij als uitgangspunt dat er voldoende en schoon water is voor alle gebruikers in het stroomgebieden waar zij werken.

Daarom hebben Kimberly-Clark en Deltares in 2017 de samenwerking opgestart om deze uitdaging rondom waterschaarsterisico’s in een stroomgebied aan te pakken. Hierbij heeft Deltares de rol van onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. De eerste analyse had tot doel de waterschaarste risico’s te verminderen, de leefbaarheid te verbeteren en de kosten te verlagen in de Aburrá en de Cauca-vallei, twee stroomgebieden in Colombia. Deltares heeft hiervoor de prototype WaterLOUPE-tool ontwikkeld. Dit gebruikersvriendelijke dashboard biedt informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van water in omvang en tijd.

Gebruik maken van open data en het leveren van op maat gemaakte gegevens

De beproefde WaterLOUPE-tool maakt gebruik van wetenschappelijke onderbouwende gegevens over sociale, economische en klimatologische factoren welke van invloed zijn op de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied. Het geeft scenario’s over een tijdshorizon van dertig jaar. De tool is makkelijke toegankelijk voor alle gebruikersgroepen. De WaterLOUPE-dashboard is ontworpen als een open-source tool en wordt op maat aangepast en verrijkt voor andere stroomgebieden.

“Uiteindelijk hopen we dit systeem te gebruiken om de impact van verschillende watermanagement aanpakken op de lokale watervoorziening en -gebruik te testen en te verbeteren,” zei Vetri Dhagumudi, Programmaleider Water bij Kimberly-Clark.

Kimberly-Clark heeft de ambitie om voor 2022 de WaterLOUPE-tool te gebruiken in stroomgebieden met een hoog risico op waterschaarste. De komende maanden zullen zij en Deltares het dashboard presenteren aan de lokale belanghebbenden en andere fabrikanten. Zij worden om feedback gevraagd over de functionaliteit, inhoud en toepasbaarheid waardoor verdere duurzame verbeteringen ten behoeve van de Sustainable Development Goal 6.4. kunnen worden ontwikkeld.

Het voordeel van de WaterLOUPE

Het WaterLOUPE-dashboard ondersteunt besluitvorming door meerdere actoren en schetst de diverse scenario’s voor gezamenlijke actie voor optimaal waterbeheer in het stroomgebied. Het dashboard combineert gegevens over de hydrologie, blootstellingen en de kwetsbaarheden op lokaal niveau. De WaterLOUPE berekent en beoordeelt de risico’s per doelgroep, in plaats van alleen op sectorniveau. Er wordt bijvoorbeeld gespecificeerd tussen de gevolgen van waterschaarste voor kleine, zelfvoorzienende boeren of grote landbouwbedrijven. Het onderscheid in de effecten op doelgroep niveau is van cruciaal belang voor het vaststellen van een robuust en duurzaam waterbeheer in het verzorgingsgebied.

De toekomst van WaterLOUPE

Sophie Vermooten: “Een belangrijk doel is om wereldwijd bedrijven te ondersteunen in hun rol als watersteward in de stroomgebieden waar ze werken en samen met hen bij te dragen aan de SDG 6.4.”. De ontwikkeling van WaterLOUPE bereikt de tweede fase in 2019, waarin het dashboard verder zal worden uitgebreid met informatie over adaptieve – en mitigatie strategieën inclusief hoe deze strategieën de waterrisico’s kunnen verkleinen.