Publicaties

3838 resultaten

 • (Im)mobilization of organic pollutants by soil constituents in the soil/ground water system : strategies for innovative management

  Auteurs: Todorovic, G.R.; Hartog, N. (2010)

 • Understanding and managing the morphology of Rhine delta branches incising into sand-clay deposits

  Auteurs: Sloff, C.J.; Spijk, A. van; Stouthamer, E.; Sieben, A. (2011)

  In the Rhine-Meuse delta the morphology of the river branches is highly dependent on the erodibility of the subsoil. In this study is shown how the geological information can be used to create 3D maps of the erodibility of the sub-soil, and how this information can be used to schematize the sub-soil in computational models for morphological simulations. Local incisement of sand patches between areas with poorly erodible bed causes deep scour holes, hence increasing the risk on river-bank instability (flow slides) and damage to constructions. Different types of mathematical models, ranging from 1D (SOBEK) to quasi-3D (Delft3D) have been applied to study the future development of the river bed and possible management options.

 • Active wave absorption system arch

  Auteurs: Wenneker, I.; Hoffmann, R. (2010)

 • Effects of climate change on coastal groundwater systems : a modeling study in the Netherlands

  Auteurs: Oude Essink, G.H.P.; Baaren, E.S. van; Louw, P.G.B. de (2010)

  Climate change in combination with increased anthropogenic activities will affect coastal groundwater systems throughout the world. In this paper, we focus on a coastal groundwater system that is already threatened by a relatively high seawater level: the low-lying Dutch Delta. Our findings on hydrogeological effects can be scaled up since the problems the Dutch face now will very likely be the problems encountered in other delta areas in the future. We calculated the possible impacts of future sea level rise, land subsidence, changes in recharge, autonomous salinization, and the effects of two mitigation countermeasures with a three-dimensional numerical model for variable density groundwater flow and coupled solute transport. We considered the effects on hydraulic heads, seepage fluxes, salt loads to surface waters, and changes in fresh groundwater resources as a function of time and for seven scenarios.

 • Sustainable development of nourished shorelines : innovations in project design and realisation

  Auteurs: Aarninkhof, S.G.J.; Dalfsen, J.A. van; Mulder, J.P.M. (2010)

  Recent years have shown an ongoing need for marine infrastructure, however the development of large-scale infrastructure projects is associated with uncertainties and delays, increased awareness ofthe environmental effects and extensive demands on environmental management plans and monitoring programs.

 • Versterkte baggerspecie, een nieuwe innovatieve bouwstof

  Auteurs: Velde, J.L.; Berg, F.P.W.; Janssen-Roelofs, K.; Zwanenburg, C.; Hamer, D.A. den (2009)
  Gepubliceerd in: Bodem : tijdschrift over duurzaam bodembeheer, volume 18 (2009) nummer 1, pagina 20-22

  Dit artikel beschrijft hoe de bouwstof wordt gemaakt, gaat in op reeds verricht onderzoek en G11geeft een doorkijk naar aankomende pilot-projecten.

 • Aanpak voor bemonstering en analyse : geochemische karakterisering van de ondiepe ondergrond van Nederland

  Auteurs: Gaans, P.F.M. van; Griffioen, J.; Klaver, G.T.; Klein, J. (2010)

  De aanpak voor milieugeochemische karakterisering wordt gepresenteerd samen met de achterliggende argumentatie.

 • Afbraak benzeen stimuleren met nitraat of chloraat

  Auteur: Langenhoff, A.A.M. (2010)
  Gepubliceerd in: Land en water : vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, volume 50 (2010) nummer 3, pagina 42-43

 • Afdekken met zand gaat interne eutrofiëring tegen : goede ervaringen bij Bergse Achterplas

  Auteurs: Osté, L.A.; Bakker, D.J.; Roskam, G.D.; Hemelraad. J. (2010)
  Gepubliceerd in: Land en water : vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, volume 50 (2010) nummer 11, pagina 18-19

  In dit artikel wordt beschreven hoe Deltares en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in het project 'De Bodem Bedekt' een innovatieve maatregel toepassen in de Bergse Voorplas om de nalevering van fosfaat tegen te gaan. De maatregel bestaat uit het afdekken met 20 cm zand en het, voorafgaand aan het afdekken, toedienen van polyaluminiumchloride (PAC) in met name die delen van de plas waar kwel optreedt. De PAC zet in het water direct om naar Al(OH)3, dat fosfaat sterk bindt. Voor, tijdens en na het afdekken worden de kwaliteit van het oppervlaktewater en het poriewater in het zand gemeten.

 • De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen

  Auteurs: Boorder, N. de; Griffioen, J.; Buma, J.T.; Heerdink, R. (2011)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 44 (2011) nummer 1, pagina 14-17

  De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw terug te brengen tot het benodigde niveau voor een gezond oppervlaktewatersysteem is sinds de invoering van de Mestwet 20 jaar geleden niet bewerkstelligd. De implementaties van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water zijn nog steeds ontkoppeld als het om landbouwmaatregelen gaat. De Mestwet die samenhangt met de Nitraatrichtlijn, richt zich op het reduceren van de actuele belasting en niet op het saneren of mitigeren van de historische landbouwbelasting. Het is de algemene verwachting dat met name de fosfaatbelasting nog tientallen jaren hoog zal blijven. Curatieve maatregelen om de historische en actuele belasting van het oppervlaktewatersysteem uit landbouwgebieden te beperken, zijn nodig om binnen een relatief korte tijd vooruitgang in de waterkwaliteit te bewerkstelligen. Als stimulans om de KRW-doelstellingen te halen, is in 2008 het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water (IP-KRW) uitgeschreven. In 2009 begon het project ‘Gemalen & Zuivering; een logische combinatie?’.

297298Page 299 of Array299300301