Publicaties

4209 resultaten

 • Jaarrapport 2011 PMR monitoring Natuurcompensatie Voordelta (deel B)

  Auteur: Heessen, H.J.L. (2012)

  Deel B van het Jaarrapport 2011 PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta bevat de rapportages van de vijf onderzoekspercelen: bodemdieren, vis, vogels, abiotiek en gebruik. Hierin wordt verslag gedaan van onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd. Daarnaast worden resultaten gerapporteerd van onderzoek uit 2010 die pas in 2011 beschikbaar zijn gekomen.

 • Seasonal predictions of agro-meteorological drought indicators for the Limpopo basin

  Auteurs: Wetterhall, F.; Winsemius, H.C.; Werner, M.G.F. (2015)
  Gepubliceerd in: Hydrology and earth system sciences, volume 19 (2015) nummer 6, pagina 2577-2586

  This paper investigates how well ECMWF’s seasonal forecasts predict dry spells over the Limpopo basin during the rainy season December–February (DJF) with lead times from 0 to 4 months. The seasonal forecasts were evaluated against ERA-Interim reanalysis data, which in turn were corrected with GPCP (EGPCP) to match monthly precipitation totals. The seasonal forecasts were also bias-corrected with the EGPCP using quantile mapping as well as post-processed using a precipitation threshold to define a dry day. The results indicate that the forecasts show skill in predicting dry spells in comparison with a climatological ensemble based on previous years. Quantile mapping in combination with a precipitation threshold improved the skill of the forecast.

 • 1 laag biaxiaal of 2 lagen uniaxiale wapening in een paalmatras

  Auteur: Eekelen, S.J.M. van (2011)

  Het kan goedkoper zijn om in een paalmatras twee lagen uni-axiale wapening toe te passen in plaats van één biaxiale wapeningslaag. De CUR richtlijn gaat ervan uit dat dit niet uitmaakt. In dit artikel wordt gekeken of dit inderdaad hetzelfde is.

 • Paalmatrasproeven II, belangrijkste conclusies

  Auteurs: Eekelen, S.J.M. van; Vegt, J.J.W. van der; Lodder, H.J.; Bezuijen, A. (2011)

  In een paalmatras wordt de verticale belasting verdeeld over de palen, degeokunststof wapening (GR, dat staat voor geosynthetic reinforcement) eneventueel de slappe ondergrond tussen de palen. In de paalmatrassen-proevenserie van Deltares zijn deze belastingsdelen voor het eerst volledig gescheiden gemeten. Daardoor is het mogelijk om de boogwerking nauwkeuriger te bestuderen. In de vorige GeoKunst gingen we in op één onderdeel van de proevenserie. In dit artikel gaan we verder in op de uitvoering van de proeven.De rekken van de geokunststof werden bijvoorbeeld gemeten met een nieuw systeem, namelijk met fiets-versnellingskabels. We presenteren verder de gevolgen van consolidatie van de ondergrond en het last-rekgedrag van de GR.

 • Hydrological drought forecasting and skill assessment for the Limpopo River basin, southern Africa

  Auteurs: Trambauer, P.; Werner, M.G.F.; Winsemius, H.C. (2014)
  Gepubliceerd in: Hydrology and earth system sciences, volume 19 (2014) nummer 4, pagina 1695-1711

  In this paper we address the seasonal prediction of hydrological drought in the Limpopo River basin by testing three proposed forecasting systems (FS) that can provide operational guidance to reservoir operators and water managers at the seasonal timescale. All three FS include a distributed hydrological model of the basin, which is forced with either (i) a global atmospheric model forecast (ECMWF seasonal forecast system – S4), (ii) the commonly applied ensemble streamflow prediction approach (ESP) using resampled historical data, or (iii) a conditional ESP approach (ESPcond) that is conditional on the ENSO (El Niño–Southern Oscillation) signal. We determine the skill of the three systems in predicting streamflow and commonly used drought indices. We also assess the skill in predicting indicators that are meaningful to local end users in the basin.

 • Identification and simulation of space–time variability of past hydrological drought events in the Limpopo River basin, southern Africa

  Auteurs: Trambauer, P.; Werner, M.G.F. (2014)
  Gepubliceerd in: Hydrology and earth system sciences, volume 18 (2014) nummer 8, pagina 2925-2942

  A finer-resolution version of the continental-scale hydrological model PCRaster Global Water Balance (PCRGLOBWB) was set up for the Limpopo River basin, one of the most water-stressed basins on the African continent. An irrigation module was included to account for large irrigated areas of the basin. The finer resolution model was used to analyse hydrological droughts in the Limpopo River basin in the period 1979–2010 with a view to identifying severe droughts that have occurred in the basin. Results show that a carefully set-up, process-based model that makes use of the best available input data can identify hydrological droughts even if the model is largely uncalibrated. The indicators considered are able to represent the most severe droughts in the basin and to some extent identify the spatial variability of droughts. Moreover, results show the importance of computing indicators that can be related to hydrological droughts, and how these add value to the identification of hydrological droughts and floods and the temporal evolution of events that would otherwise not have been apparent when considering only meteorological indicators.

 • The potential value of seasonal forecasts in a changing climate in southern Africa

  Auteurs: Winsemius, H.C.; Werner, M.G.F. (2014)
  Gepubliceerd in: Hydrology and earth system sciences, volume 18 (2014) nummer 4, pagina 1525-1538

  This paper investigates how the frequency of extreme events may change in the future due to climate change over southern Africa and, in more detail, the Limpopo Basin using a set of climate change projections from several regional climate model downscalings based on an extreme climate scenario. Furthermore, the paper assesses the predictability of these indicators by seasonal meteorological forecasts of the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) seasonal forecasting system. The focus is on the frequency of dry spells as well as the frequency of heat stress conditions expressed in the temperature heat index.

 • Nederlandse ontwerprichtlijn paalmatrassen geeft betrouwbaar ontwerp

  Auteur: Eekelen, S.J.M. van (2011)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 2011 nummer 7, pagina 3

  Een paalmatras is een weg op palen. Hij is vlot te bouwen, geeft weinig onderhoud en is veilig voor een kwetsbare omgeving. Nederland heeft er de laatste jaren al meer dan 25 gebouwd. Met CUR 226 is er sinds 2010 een Nederlandse ontwerprichtlijn beschikbaar.

 • Opzet monitoringsplan voor ecologische meerwaarde van het Wervenpark in Dordrecht

  Auteurs: Geest, G.J. van; Jong, B. de; Moinier, S. (2016)

  Het Wervenpark in Dordrecht wordt ontwikkeld volgens de principes van Bouwen met de Natuur (Building with Nature). Dit voormalige bedrijventerrein wordt ingericht als getijdenpark waar een natuurlijke dynamische intergetijdenzone wordt gerealiseerd. In dit rapport wordt beschreven hoe de effecten van een dergelijke inrichting in zoetwatergetijdengebied op de ecologie kunnen worden gemonitord en gewaardeerd. De generieke opzet van een monitorsplan wordt weergegeven. Achtereenvolgens worden de verschillende stappen besproken: beschrijving van de maatregel en verwachte effecten; monitoringsvragen; te monitoren parameters; monitorprogramma; optimalisatie monitorprogramma en kostenafweging monitorprogramma. Hierna wordt nader ingegaan op de waardering van de resultaten, en wordt specifiek behandeld hoe het begrip 'connectiviteit' beoordeeld kan worden.

 • Morphodynamics of mixed alluvial and non-alluvial river-bed topographies

  Originally published in 2010

  In many rivers, parts of the alluvial bed are covered with non-alluvial areas (for example exposed bed-rock, clay layers, riprap or armored beds). These areas closely interact with the surrounding alluvial beds. Furthermore, these non-alluvial parts and their impact may have a permanent or temporal character (e.g., remobilize during high flows). In this paper the experiences from mixed areas in the Dutch Rhine are presented.

299300Page 301 of Array301302303