Publicaties

3805 resultaten

 • Wat kunnen wij leren van de Mexicaanse griep? : the magic of geotechnics

  Auteurs: Deen, J.K. van; Karstens, S.A.M. (2010)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 14 (2010) nummer 2, pagina 30-32

 • Goede monitoring levert wat op

  Auteurs: Marsman, A.; Geer, F.C. van; Tromp, G. (2009)

  Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, hebben waterbeheerders kennis nodig van het watersysteem.

 • Damwandproef Raamsdonkveer : observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden

  Auteurs: Meijers, P.; Tol, A.F. van (2009)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 13 (2009) nummer 2, pagina 40-44

  Bij het in- en uittrillen van damwanden treedt vaak maaiveldzakking op. Deze zakking kan nadelige gevolgen hebben voor objecten in de omgeving, zoals leidingen, gebouwen, wegen en spoorwegen. Voor de validatie van een nieuw model om deze zakkingen te voorspellen is een goed geïnstrumenteerde damwandproef uitgevoerd. In dit artikel worden de achtergrond van de damwandproef, de proefopzet en de meest interessante meetresultaten beschreven.

 • Spelvormen bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan bij Stichtse Rijnlanden

  Auteurs: Menkveld, A.; Ottow, B.T. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 6, pagina 24-25

  Belangengroeperingen beschuldigen de overheid er soms van figuurlijk een spelletje met hen te spelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft letterlijk, en met positief effect, een spel gespeeld met degenen die betrokken waren bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan. Vertrouwen, dat een belangrijke rol speelt in zo’n ontwikkelingsproces, groeit wanneer de deelnemers zich in elkaar kunnen verplaatsen. Een manier om dat te bereiken, is het gebruik van spelvormen. Tijdens de ontwikkeling van het watergebiedsplan ‘Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal’ heeft het hoogheemraadschap, met steun van het Europese project NeWater, spelvormen ingezet.

 • Verkennend modelleren : inzicht in het effect van onzekerheden

  Auteurs: Mens, M.J.P.; Dahm, R. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 11, pagina 46-49

 • RO-module voor interactief waterbeheer

  Auteurs: Kuijper, M.J.M.; Hendriksen, G. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 13, pagina 33-35

  De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combineren met de sterk technische wijze waarop grondwatermodellen de werkelijkheid benaderen. Nog te vaak worden grondwaterinformatie en modeluitkomsten als ‘ingewikkeld’ en ‘lastig’ ter zijde geschoven. Toch bieden kaarten en modellen veel bruikbare informatie, die het planvormingsproces ten goede kan komen. Denk maar aan het voorkómen van wateroverlast in nieuwe woonwijken of de gevoelsmatig vaak onmogelijke combinatie van herstel van natte natuurgebieden en het tegengaan van natschade aan nabijgelegen landbouwgewassen. Ten behoeve van deze vraagstukken hebben Deltares en Waterschap Regge en Dinkel de Ruimtelijke Ordening Module ontwikkeld die grondwaterinformatie en ruimtelijke planvorming nader tot elkaar brengt.

 • Terugdringen van prioritaire stoffen in de Maas

  Auteurs: Joziasse, J.; Rijk, S. de (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 19, pagina 12-14

 • Aerobic nonylphenol degradation and nitro-nonyphenol formation by microbial cultures from sediments

  Auteurs: Weert, J.P.A. de; Rijnaarts, H.H.M.; Langenhoff, A.A.M. (2010)
  Gepubliceerd in: Applied microbiology and biotechnology, volume 86 (2010) nummer 2, pagina p. 761-771

 • Description of the long-term (1991-2005) temporal and spatial distribution of phytoplankton carbon biomass in the Dutch North Sea

  Auteurs: Baretta-Bekker, J.G.; Baretta, J.W.; Latuhihin, M.J.; Desmit, X.; Prins, T.C. (2009)

  Since the beginning of the 1990s phytoplankton species composition and abundance have been monitored at a high frequency (bi-weekly in the growing season and monthly in winter) at a number of fixed stations on the Dutch Continental Shelf, of which 18 are used in this study. Phytoplankton carbon biomass has been calculated from species-specific biovolume/cell data and summed over all species per functional group enumerated in the samples. The species are divided into four functional groups i.e. diatoms, flagellates, autotrophic and mixotrophic dinoflagellates and Phaeocystis spp. The total number of phytoplankton samples analysed up to and including 2005 is almost 4000. The annualmeanphytoplankton biomass over all stations remained stable at around 145mg C m−3. However, the phytoplankton composition has changed significantly, with increases in diatoms and dinoflagellates and compensating decreases in flagellates and Phaeocystis. With increasing distance from the shore, coinciding with a decrease in nutrient availability and increasingwater depth, total phytoplankton biomass as well as the biomass of diatoms, flagellates and Phaeocystis spp. decreased. This pattern was not true for the dinoflagellates, which occurred at more or less the same biomass throughout the region. Stations near river mouths and in the Wadden Sea outlets had much higher phytoplankton biomass than stations further from freshwater discharges. The data, split in two periods (1991–1998) and (1999–2005) and averaged over thewhole Dutch Continental Shelf, had been aggregated into seasonal biomass distributions. The seasonal phytoplankton biomass distribution was unimodal in both periods, with similar spring maxima of around 300 mg C m−3. The spring maximum occurred one month earlier, in April, in the second period. Phaeocystis over the whole study period remained the dominant near-shore species as it has been since the first phytoplankton observations at the end of the 19th century.

 • Wave overtopping and rubble mound stability under combined loading of waves and current

  Auteurs: Eslami Arab, S.; Gent, M.R.A. van (2010)

  This paper focusses on wave loading in combination with a strong current. The study is based on physical model tests in a wave-current basin. The results show to what extent wave overtopping and rubble mound stability are affected by wave loading in combination with a current. Wave overtopping and the damage to rock slopes generally reduce due to the presence of a current compared to the situation without a current.

310311Page 312 of Array312313314