Publicaties

4209 resultaten

 • Damwandproef Raamsdonkveer : observaties tijdens het in- en uittrillen van damwanden

  Auteurs: Meijers, P.; Tol, A.F. van (2009)
  Gepubliceerd in: Geotechniek, volume 13 (2009) nummer 2, pagina 40-44

  Bij het in- en uittrillen van damwanden treedt vaak maaiveldzakking op. Deze zakking kan nadelige gevolgen hebben voor objecten in de omgeving, zoals leidingen, gebouwen, wegen en spoorwegen. Voor de validatie van een nieuw model om deze zakkingen te voorspellen is een goed geïnstrumenteerde damwandproef uitgevoerd. In dit artikel worden de achtergrond van de damwandproef, de proefopzet en de meest interessante meetresultaten beschreven.

 • Verkennend modelleren : inzicht in het effect van onzekerheden

  Auteurs: Mens, M.J.P.; Dahm, R. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 11, pagina 46-49

 • RO-module voor interactief waterbeheer

  Auteurs: Kuijper, M.J.M.; Hendriksen, G. (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 13, pagina 33-35

  De beleidsmatige benadering in de ruimtelijke planvorming lijkt vaak moeilijk te combineren met de sterk technische wijze waarop grondwatermodellen de werkelijkheid benaderen. Nog te vaak worden grondwaterinformatie en modeluitkomsten als ‘ingewikkeld’ en ‘lastig’ ter zijde geschoven. Toch bieden kaarten en modellen veel bruikbare informatie, die het planvormingsproces ten goede kan komen. Denk maar aan het voorkómen van wateroverlast in nieuwe woonwijken of de gevoelsmatig vaak onmogelijke combinatie van herstel van natte natuurgebieden en het tegengaan van natschade aan nabijgelegen landbouwgewassen. Ten behoeve van deze vraagstukken hebben Deltares en Waterschap Regge en Dinkel de Ruimtelijke Ordening Module ontwikkeld die grondwaterinformatie en ruimtelijke planvorming nader tot elkaar brengt.

 • Terugdringen van prioritaire stoffen in de Maas

  Auteurs: Joziasse, J.; Rijk, S. de (2010)
  Gepubliceerd in: H2O : tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling, volume 43 (2010) nummer 19, pagina 12-14

 • Aerobic nonylphenol degradation and nitro-nonyphenol formation by microbial cultures from sediments

  Auteurs: Weert, J.P.A. de; Rijnaarts, H.H.M.; Langenhoff, A.A.M. (2010)
  Gepubliceerd in: Applied microbiology and biotechnology, volume 86 (2010) nummer 2, pagina p. 761-771

 • Wave overtopping and rubble mound stability under combined loading of waves and current

  Auteurs: Eslami Arab, S.; Gent, M.R.A. van (2010)

  This paper focusses on wave loading in combination with a strong current. The study is based on physical model tests in a wave-current basin. The results show to what extent wave overtopping and rubble mound stability are affected by wave loading in combination with a current. Wave overtopping and the damage to rock slopes generally reduce due to the presence of a current compared to the situation without a current.

 • Evaluation of two precipitation data sets for the Rhine River using streamflow simulations

  Auteurs: Photiadou, C.S.; Weerts, A.H.; Hurk, B.J.J.M. van den (2011)

  This paper presents an extended version of awidely used precipitation data set and evaluates it along with a recently released precipitation data set, using streamflow simulations.

 • Exploring high-end scenarios for local sea level rise to develop flood protection strategies for a low-lying delta - the Netherlands as an example

  Auteurs: Katsman, C.A.; Kwadijk, J.C.J. (2011)
  Gepubliceerd in: Climatic change, volume 109 (2011), pagina 617-645

  The Veerman commission used scenarios for sea level rise, storm surges and river discharge as boundary conditions in their report "samen werken met water". This paper describes how these scenarios were developed.

 • The use of a Boussinesq-type wave model to determine the surf quality of artificial reefs

  Auteurs: Hout, A.J. van der; Borsboom, M.J.A. (2009)

  In this study the use of a Boussinesq-type wave model in the integral design of an artificial surf reef (ASR) is investigated. Until now ASR’s are mainly designed using physical scale models. Already several steps have been taken to predict the surf quality of a reef design with the use of numerical models. Nonlinear refractiondiffraction models and surfbeat models can respectively reproduce wave heights and rip currents adequately, but both lack the capability to combine the two within a single model. The use of a Boussinesq-type wave model (TRITON) , capable of computing waves and horizontal flow simultaneously, is therefore proposed to determine the surf quality of an ASR in a design stage. With the use of TRITON wave propagation has been simulated in the time domain for bichromatic wave conditions. From the simulations four parameters have been determined that are a measure of the surf quality: wave height, inshore Iribarren number, wave velocity along the breaker line, and current. The predictive capabilities of TRITON have been verified against physical measurements for a wedge-shaped ASR. TRITON is capable to predict integral wave height parameters (Hm0) within 10%-15% accuracy. Also the development of a rip current is predicted by TRITON. The calculated wave pattern and the breaking process are in good agreement with the measurements. The aforementioned parameters that determine the surf quality are resolved with sufficient accuracy to give a reliable prediction of the quality of waves produced by an ASR. It is concluded that a Boussinesq-type wave model like TRITON can be a valuable tool in the design of a surf reef.

 • A retrospective analysis to explore the applicability of fish biomarkers and sediment bioassays along contaminated salinity transects

  Auteurs: Schipper, C.A.; Vethaak, A.D. (2009)
  Gepubliceerd in: ICES journal of marine science, volume 66 (2009) nummer 10, pagina 2089-2105

   Biological-effects monitoring in estuarine environments is complex as a result of strong gradients and fluctuations in salinity and other environmental conditions, which may influence contaminant bioavailability and the physiology and metabolism of the organisms. To select the most robust and reliable biological-effect methods for monitoring and assessment programmes, a large-scale field study was conducted in two estuarine transects in the Netherlands.

383384Page 385 of Array385386387