Publicaties

3987 resultaten

  • De verslibbing van het Eems-estuarium

    Auteurs: Maren, D.S. van; Pierik, H.J.; Dankers, P.J.T.; Schmidt, C. (2020)
    Gepubliceerd in: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde, volume 37 (2020) nummer 3, pagina 112-121

    In de afgelopen decennia is het ecologisch functioneren van het Eems-estuarium verslechterd door toegenomen hoeveelheden slib. Om effectieve maatregelen te kunnen voorbereiden is onderzoek gedaan naar het gedrag van slib en naar de oorzaken van de hoge troebelheid. In dit artikel bespreken we de oorzaken van het veranderende slibgehalte, de effecten op de ecologie en ten slotte mogelijke oplossingsrichtingen om verdere vertroebeling te verminderen en de negatieve ecologische effecten ervan te reduceren.

23Page 4 of Array456