Publicaties

2914 resultaten

 • Effectiveness of the mud motor near Koehool : results and interpretion of a tracer study

  Auteurs: Vroom, J.; Maren, B. van; Marsh, J.; Cado van der Lelij, A. (2017)

  Part of the sediment dredged from the port of Harlingen will be disposed on a new location, in order to promote accretion and development of salt marshes near KoehooI. In order to predict the effectiveness of disposal on this new location, a tracer experiment was carried out. Two types of tracer were used: one dispersed from an existing disposal location, and another dispersed from the proposed location. Samples were collected from the area of interest (close to Koehooi) and analysed for tracer content. This revealed that approximately 80% of sediment released from the proposed location deposits in the area of interest, whereas 20% of sediment released from the existing location deposits in the area of interest. Results further suggest that the fate of disposed sediment on the short term (days-weeks) is determined by the phasing of disposal within in the tidal cycle (disposal during ebb, flood, high water or low water) but less important over longer periods (weeks - months).

 • Long term morphological development of the tidal inlet systems in the Dutch Wadden Sea

  Auteur: Wang, Z.B. (2018)

  This literature study describes the long-term morphological development of the Dutch Wadden Sea including the main transport patterns and mechanisms. An extensive summary of the main findings and their contribution to answering the research questions of sub-project 'Systeemkennis Zeegaten' of Kustgenese 2.0 is presented in the report.

 • Roadmap optimalisatie LMW

  Auteurs: Schroevers, R.; Vandebroek, E. (2018)

  Het huidige Landelijk Meetnet Water (LMW1) is aan vervanging toe en wordt de komende jaren omgebouwd naar LMW2. Door de stuurgroep van LMW2 is de vraag uitgezet bij WVL om - voordat de ombouw plaats vindt - nog eens kritisch naar het aantal meetlocaties en meetparameters in het licht van de huidige eisen aan de informatie te kijken. Deltares heeft hiertoe een optimalisatiemethodiek ontwikkeld en naar tevredenheid toegepast op een eerste deelgebied, het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Op verzoek van de stuurgroep is nu een lijst gemaakt van samenhangende deelgebieden van het Landelijk meetnet water en een set criteria ontwikkeld om een volgorde (de roadmap) te bepalen waarin de optimalisatiemethodiek op de deelgebieden wordt toegepast.

 • Data-analyse en modelvalidatie van het Volkerak-Zoommeer ecosysteem : met focus op blauwalgen en Quaggamosselen

  Auteurs: Weeber, M.P.; Kramer, L.; Genseberger, M.; Tiessen, M.C.H.; Troost, T.A.; Eijsberg-Bak, C.I.; Nolte, A.J. (2018)

  Rond 2008 heeft de quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) zich gevestigd in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van meetgegevens uit voorgaande jaren was de verwachting dat de quaggamossel de blauwalgenbloei zou onderdrukken, omdat er in de jaren na introductie van de mossel minder (wijdverspreide) bloeien hebben plaatsgevonden. Volgens visuele waarnemingen neemt de overlast in recente jaren weer toe, maar is de reden onbekend. Om beter inzicht te krijgen op de invloeden en dynamiek van de blauwalgen en quaggamosselen is er een data-analyse uitgevoerd. Tevens is het 3D model voor hydrodynamica, waterkwaliteit en primaire productie, dat gekalibreerd is op de jaren 2011 t/m 2013, gevalideerd voor de jaren 2014 t/m 2016. De achterliggende vraag is of het model in staat is om de opgetreden ontwikkelingen te reproduceren.

 • Kustmodellen in D-HYDRO-Pilot-applicatie Noordzee : advies voor algemeen functioneel ontwerp voor de zesde-generatie modellen van RWS

  Auteurs: Zijl, F.; Irazoqui Apecechea, M.; Groenenboom, J. (2016)

  Dit rapport is onderdeel van de overkoepelende rapportage 'Advies voor algemeen functioneel ontwerp voor de zesde generatie modellen van RWS'. In dit rapport wordt ingegaan op het modelleren van zeeën en estuaria met de D HYDRO Suite door een pilot-applicatie voor het Noordwest-Europees Continentaal Plat inclusief de Noordzee en Waddenzee uit te voeren. Het doel van deze studie is het opdoen van ervaring met het opzetten van een nieuw D-Flow Flexible Mesh model en inzicht krijgen in gevoeligheden voor parameterinstellingen en het functioneren van het model in de nieuwe modelleeromgeving. De resultaten van deze pilot zullen samengevat en toegepast worden in een overkoepelende rapportage, waarvan het doel is om een roadmap te geven voor de bouw van de eerste modellen volgens de methodiek van de zesde generatie modellen.

 • Geology of the Dutch coast : the effect of lithological variation on coastal morphodynamics

  Auteur: Hijma, M.P. (2017)

  This report provides an overview of the build-up of the subsurface along the Dutch shorelines. The overview can be used to identify areas where the morphological evolution is partly controlled by the presence of erosion-resistant deposits. The report shows that the build-up is heterogeneous and contains several erosion-resistant deposits that could influence both the short- and long-term evolution of these coastal zones and especially tidal channels. The nature of these resistant deposits is very variable, reflecting the diverse geological development of The Netherlands over the last 65 million years. In the southwestern part of The Netherlands they are mostly Tertiary deposits and Holocene peat-clay sequences that are relatively resistant to erosion. Also in South- and North-Holland Holocene peat-clay sequences have been preserved, but in the Rhine-Meuse river-mouth area Late Pleistoceneearly Holocene floodplain deposits form additional resistant layers. In northern North-Holland shallow occurrences of clayey Eemian-Weichselian deposits influence coastal evolution. In the northern part of The Netherlands it are mostly Holocene peat-clay sequences, glacial till and over consolidated sand and clay layers that form the resistant deposits. The areas with resistant deposits at relevant depths and position have been outlined in a map.

 • Catalogus archief van operationele data gebruikt door RWsOS applicaties op de Deltares testomgeving : memo

  Auteur: Smoorenburg, M. (2018)

  Deze memo geeft een overzicht van de door Deltares gearchiveerde data die door verschillende partners worden aangeleverd voor de RWsOS systemen die operationeel draaien in de Deltares testomgeving. De memo is geschreven naar aanleiding van de VTW 2017 MA04 van 19 september 2017, paragraaf 10 "Achterhalen historische data van tape." Behalve een catalogus van welke data is gearchiveerd, biedt de memo ook enkele aanknopingspunten voor het beter ontsluiten van de data in de toekomst.

 • Handreiking Plaxis : achtergrond en aandachtspunten bij beoordeling van een Plaxis eindig elementen methode

  Auteur: Post, M. (2018)

  Deze rapportage geeft een handreiking (HR) voor het eindige elementen programma Plaxis. In deze HR worden de achtergronden en aandachtspunten besproken die relevant zijn voor de beoordeling van een Plaxis EEM model.

 • Vergunbaarheid zon op water /

  Originally published in 2017

  Deze stroomschema's voor de vergunbaarheidvan de plaatsing van foto-voltaïsche systemen (zonnepanelen) op oppervlaktewateren kunnen gebruikt worden door bevoegde gezagen en partijen die zonnepanelen op oppervlaktewater willen plaatsen. De rapporten die bij deze stroomschema's horen zijn de handreiking en het wettelijke kader (vergunbaarheid).

 • Vergunbaarheid omgevingsdeel Zon op Water

  Auteurs: Leemkolk, W. van de; Jongma, C.; Handgraaf, S. (2017)

  Wettelijke kader voor de vergunbaarheid van de plaatsing van foto-voltaïsche systemen (zonnepanelen) op oppervlaktewateren. Dit rapport dient samen met de stroomschema's en de handreiking gebruikt te worden.

23Page 4 of Array456