Publicaties

4266 resultaten

 • Eco-hydrodynamic modelling of primary production in coastal waters and lakes using BLOOM

  Auteur: Los, F.J. (2009)

  PhD Thesis Wageningen University, 4 February 2009 also Deltares Select Series 01/2009 (ISBN 978-1-58603-987-5 and ISNN 1877-5608).

 • Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodems : rekenmodel HMBreach

  Auteur: Mastbergen, D.R. (2011)

  Dit rapport betreft de eindrapportage van Delft Cluster project WP 04 43 11, Stabiliteit Oevers bij verdieping Waterbodem, in Ontwikkeling Wetlands.bepalen voor oeverstabiliteit is het terugschrijdend erosieproces langs een zandtalud, bressen genoemd, dat een zandwatermengselstroom als dichtheidsstroom voedt. Hiervoor is het rekenmodel HMBreach ontwikkeld. Dit rapport vormt achtergrond, documentatie en handleiding van het rekenmodel.

 • Risk management for roads in a changing climate : illustrative case study for section-network scale on A2-A58 's Hertogenbosch - Eindhoven - Tilburg, the Netherlands

  Auteurs: Bles, T.J.; Mens, M.J.P. (2010)

  This project was initiated within the ERA-NET ROAD Coordination Action, “ENR SRO3 - Road Owners Getting to Grips with Climate Change”. The partners in ERA-NET ROAD (ENR) were Austria, Denmark, Finland, Germany, Ireland, The Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden and the United Kingdom. This report is part of the RIMAROCC project with the objective to develop a common ERANET ROAD method for risk analysis and risk management, with regard to climate change, for Europe.

 • Goeree-Overflakkee in de Delta : verkenning van kansen voor water en ruimte

  Auteurs: Schalk, J.; Engen, H. van; Lagendijk, O.G.; Vries, I. de (2011)

   verslag van een gebiedsgericht ontwerpend onderzoek naar no regret maatregelen en economische ontwikkelingspotenties op Goeree-Overflakkee, met als aanleiding klimaatveranderingen/Deltaprogramma.

 • Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering

  Auteurs: Kreveld, A. van; Linde, A.H. te (2009)

  De studie richt zich voornamelijk op het zuidelijke gedeelte van het Benedenrivierengebied . Er is uitgegaan van het W+-scenario. De belangrijkste onderzoeksvragen voor de verschillende sectoren liggen op het gebied van verzilting. Hoe ver zal in de toekomst het zoute water vanuit de zee doordringen? Wat voor technische oplossingen zijn er en wat zijn de kosten en baten?.

 • Biofouling potential reduction of waste water treatment effluents through biofiltration with Denutritor

  Auteurs: Gerritse, J.; Huurne, P. ter (2011)

  This report describes the pilot tests with an anti biolouling filter. The tests were aimed at wastewater reuse at a chemical factory, Perstorp in Sweden.

 • Morphological modelling of the Atrato river delta in Colombia

  Auteur: Post, S. (2011)

  This study investigates the morphodynamics of a river mouth of the Atrato delta, in order to improve its accessibility to provide navigation in the future and to minimize the dredging activities. In short, the main objectives of this study are (1) to gain insights into the morphodynamics of the delta, (2) to develop a hydrodynamic model on an unstructured grid, (3) to develop a morphodynamic model on a structured grid and consequently (4) apply these models to investigate measures that aim to improve the accessibility of a river mouth.

 • Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen : toegespitst op 'Bouwen met Natuur' pilots Friese IJsselmeerkust

  Auteurs: Groot, A.; Lenselink, G.; Vlieger, B. de; Janssen, S.K.H.; EcoShape; Alterra; Arcadis; Deltares (2010)

 • Peelse loop : beeldverslag Water en Ruimteatelier (september-oktober 2010)

  Originally published in 2011

  In de gemeente Gemert Bakel is in de zomer van 2010 een Water en Ruimte atelier Peelse Loop gehouden. Verschillende opgaven langs de Peelse Loop, zoals aanleg verbinsdingszone EHS, verbetering afwatering, droogtebestrijding en aanleg van rondweg zijn in dit atelier verbonden tot een gecombineerd gebiedsontwikkelingsproject. Het beeldverslag laat de verschillende opgaves in hun ruimtelijke context zien en hoe hoe deze geintegreerd worden in een gebiedsproject.

 • Ontwikkeling sedimentvolume Eems-Dollard en het Groninger wad : overzicht van de beschikbare kennis en gegevens

  Auteur: Cleveringa, J. (2008)

  In de studie is op basis van digitaal beschikbare bodemligginggegevens, bestaande analyses en sedimenttransportbanen, de ontwikkeling van de sedimentvolumes bepaald van de Groninger Wadden en de Eems-Dollard.

421422Page 423 of Array423424425