Publicaties

3486 resultaten

 • FRESHEM Zeeland : technical report

  Auteurs: Baaren, E.S. van; Delsman, J.R.; Pauw, P.S.; Karaoulis, M.; Vermaas, T.; Bootsma, H.P.; Louw, P.G.B. de; Oude Essink, G.H.P.; Dabekaussen, W.; Gunnink, J.L.; Dubelaar, W.; Menkovic, A.; Siemon, B.; Steuer, A.; Meyer, U. (2018)

  Careful management of scarce fresh groundwater resources in coastal lowlands is essential, requiring detailed information on their spatial occurrence. Airborne electromagnetics (EM) is a valuable tool for efficient mapping of ground conductivity. Stakeholders are, however, interested in groundwater salinity, necessitating a translation of ground conductivity to groundwater salinity. This report presents a methodology to construct a high-resolution (50×50×0.5m3) 3D voxel model of groundwater chloride concentration probability, based on a large-scale (1800km2, 9640 flight line kilometres) airborne EM survey in the province of Zeeland,the Netherlands.

 • Veranderingsrapportage LHM 3.6.0 : ontwikkelingen ten behoeve van het oppervlaktewater

  Auteurs: Pouwels, J.R.; Prinsen, G.F.; Gijsbers, P.J.A.; Mulder, N.; Kroon, T. (2019)

  Eind 2018 is een nieuwe versie van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) opgeleverd. In de nieuwe versie zijn vooral wijzigingen doorgevoerd in het oppervlaktewater, inclusief de oplevering van een nieuwe oppervlaktewatermodule RTC-tools.

 • Beschikbare bronnen en waterbesparing voor de drinkwatervoorziening voor de provincie Flevoland

  Auteurs: Pouwels, J.R.; Stofberg, S.F.; Vermooten, J.S.A. (2019)

  De provincie Flevoland is gestart met het opstellen van een Drinkwaterplan Flevoland, met als doel de drinkwatervoorziening op lange termijn (horizon 2100) veilig te stellen. Het gaat daarbij primair om een optimale inzet van de beschikbare voorraad zoet grondwater en de uitwerking hoe de provincie omgaat met water voor bedrijfsmatige activiteiten. Een van de bouwstenen van dat drinkwaterplan is kennis over beschikbare bronnen anders dan het diepe zoete grondwater en kennis over waterbesparing. De provincie Flevoland heeft Deltares en KWR gevraagd om ondersteuning te bieden bij de inventarisatie van de huidige kennis van beschikbare bronnen en waterbesparing. Deltares en KWR combineren hun diepgaande kennis van watersystemen en drinkwateropties in deze samenwerking. Het resultaat zijn factsheets die via deze wiki beschikbaar zijn gemaakt. Deze informatie stelt de provincie Flevoland in staat om de eerste stappen te zetten in met maken van beleidskeuzes bij het selecteren van toekomstige bronnen en waterbesparingsopties voor de drinkwatervoorziening. Voor zeven mogelijke bronnen en besparingen, is voor verschillende aspecten de huidige kennis verzameld die nodig is om die beleidskeuzes in een eerste stap te kunnen maken. Ook wordt duidelijk waar nog lacunes zijn in kennis. De aspecten die beschreven staan in de factsheets zijn technische, financiële, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten.

 • Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens (deel 2) : een update, case IJmuiden en kwantificering onzekerheden

  Auteurs: Hijma, M.P.; Kooi, H. (2018)

  In het gehele kustfundament en in de getijdenbekkens vindt bodemdaling plaats en deze draagt bij aan relatieve zeespiegelstijging (de som van absolute zeespiegelbewegingen en bodembewegingen). In de huidige rekenregel voor het vaststellen van het suppletievolume wordt bodemdaling indirect meegenomen doordat gerekend wordt met de gemiddelde relatieve zeespiegelstijging voor Nederland op basis van de zes hoofdgetijdenstations (circa 19 cm/eeuw). De relatieve stijging per station verschilt per station en varieert tussen de 13 (Harlingen) en 23 (Hoek van Holland) cm/eeuw. Een mogelijke oorzaak voor deze verschillen betreft ruimtelijke verschillen in bodemdaling. De kern van dit rapport is echter een verantwoording bij de oplevering van bodemdalingskaarten van het kustfundament en de getijdenbekkens, omdat deze gebruikt zullen worden bij het vaststellen van de suppletiebehoefte. Er worden hierbij steeds voor drie periodes kaarten opgeleverd: laatste 100 jaar, laatste 30 jaar en heden tot 2050. De basis voor het kunnen maken van deze kaarten is gelegd door het werk beschreven in Hijma & Kooi (2018). De kaartjes die in dat rapport staan zijn door het verschijnen van de nieuwe kaarten in het huidige rapport verouderd en aanbevolen wordt de kaarten uit het huidige rapport te gebruiken in afgeleide memo’s en presentaties.

 • Bodemdaling in het kustfundament en de getijdenbekkens : door geologische processen en menselijke activiteiten

  Auteurs: Hijma, M.P.; Kooi, H. (2018)

  In het gehele kustfundament en in de getijdenbekkens vindt bodemdaling plaats en deze draagt bij aan relatieve zeespiegelstijging (de som van absolute zeespiegelbewegingen en bodembewegingen). In de huidige rekenregel voor het vaststellen van het suppletievolume wordt bodemdaling indirect meegenomen doordat gerekend wordt met de gemiddelde relatieve zeespiegelstijging voor Nederland op basis van de zes hoofdgetijdenstations (circa 19 cm/eeuw). De relatieve stijging per station verschilt per station en varieert tussen de 13 (Harlingen) en 23 (Hoek van Holland) cm/eeuw. Een mogelijke oorzaak voor deze verschillen betreft ruimtelijke verschillen in bodemdaling.

 • Coastal setbacks for the Mediterranean : a challenge for ICZM

  Auteurs: Sano, M.; Marchand, M.; Medina, R. (2010)
  Gepubliceerd in: Journal of coastal conservation, volume 14 (2010) nummer 1, pagina 33-39

  Coastal development along the Mediterranean coast needs to be tackled with an integrated approach, in order to safeguard people and properties from extreme events, maintain environmental flows and ecosystems functions, protect coastal landscapes and ensure public accessibility to the shore. The complexity of the Mediterranean countries legal and administrative framework and its morphological heterogeneity make the implementation of new the Protocol on ICZM provisions on coastal setbacks, claiming for a 100 m wide buffer zone where construction is not allowed, a challenge for the success of the initiative. European countries and the European Commission are party to the protocol but the European legal framework lacks of specific provisions addressing the definition of coastal setbacks. Moreover, climate change, in terms of sea level rise and maritime climate, could play a major role in the future position of setback lines. While arbitrary setbacks should be put in place to halt short-term unwise coastal development, science can improve the identification of coastal setbacks by providing integrated methodologies to be implemented at the local level. The objective of this paper is to review concepts and practices in the use of coastal setbacks, in the context of the provisions of the ICZM protocol and taking into account new challenges posed by climate change. A stepwise route map is proposed as a base to identify coastal setbacks, applicable to the Mediterranean region and elsewhere, to be used as a base to improve arbitrary setback approaches.

 • Submerged landscapes of the European Continental Shelf : Quaternary paleoenvironments

  Auteurs: Flemming, N.C.; Harff, J.; Moura, D.; Burgess, A.; Bailey, G.N. (2017)

 • The North Sea

  Auteurs: Cohen, K.M.; Westley, K.; Erkens, G.; Hijma, M.P.; Weerts, H.J.T. (2017)
  Gepubliceerd in: Submerged landscapes of the European Continental Shelf : Quaternary paleoenvironments (2017), pagina 147-186 (chapter 7)

  The southern and central North Sea basins represent some of the most important areas globally both for the discipline of submerged prehistory and the wider study of the Paleolithic and Mesolithic. It potentially holds some of the earliest evidence for hominin occupation of northwestern Europe and figures strongly in addressing questions on hominin migration and responses to environmental change through the last 500,000 years.

 • A first computational framework for integrated hydrologic-hydrodynamic inundation modelling

  Auteurs: Hoch, J.M.; Baart, F.; Neal, J.; Beek, R. van; Winsemius, H.C.; Bates, P.; Bierkens, M.F.P. (2017)

  To provide detailed flood hazard and risk estimates for current and future conditions, advanced modelling approaches are required. Model results of a coupled simulation clearly depend on the quality of the individual models. Depending on purpose, location or simply the models at hand, it would be worthwhile to allow a wider range of models to be coupled. As a first step, we present a framework which allows coupling of PCR-GLOBWB to both Delft3D Flexible Mesh and LISFLOOD-FP. The coupling framework consists of a main script and a set of functions performing the actual model coupling as well as data processing. All that is required therefore are model schematizations of the models involved for the domain of interest. It is noteworthy that no adaptions to already existing schematizations have to be made.

 • Groundwater impacts on surface water quality and nutrient loads in lowland polder catchments : monitoring the greater Amsterdam area

  Auteurs: Yu, L.; Rozemeijer, J.; Breukelen, B.M. van; Ouboter, M.; Vlugt, C. van der; Broers, H.P. (2018)
  Gepubliceerd in: Hydrology and earth system sciences, volume 22 (2018) nummer 1, pagina 487-508

  The Amsterdam area, a highly manipulated delta area formed by polders and reclaimed lakes, struggles with high nutrient levels in its surface water system. The polders receive spatially and temporally variable amounts of water and nutrients via surface runoff, groundwater seepage, sewer leakage, and via water inlets from upstream polders. Diffuse anthropogenic sources, such as manure and fertiliser use and atmospheric deposition, add to the water quality problems in the polders. The major nutrient sources and pathways have not yet been clarified due to the complex hydrological system in lowland catchments with both urban and agricultural areas. In this study, the spatial variability of the groundwater seepage impact was identified by exploiting the dense groundwater and surface water monitoring networks in Amsterdam and its surrounding polders. A total of 25 variables (concentrations of total nitrogen (TN), total phosphorus (TP), NH4, NO3, HCO3, SO4, Ca, and Cl in surface water and groundwater, N and P agricultural inputs, seepage rate, elevation, land-use, and soil type) for 144 polders were analysed statistically and interpreted in relation to sources, transport mechanisms, and pathways. The results imply that groundwater is a large source of nutrients in the greater Amsterdam mixed urban–agricultural catchments. The groundwater nutrient concentrations exceeded the surface water environmental quality standards (EQSs) in 93% of the polders for TP and in 91% for TN. Groundwater outflow into the polders thus adds to nutrient levels in the surface water. High correlations (R2 up to 0.88) between solutes in groundwater and surface water, together with the close similarities in their spatial patterns, confirmed the large impact of groundwater on surface water chemistry, especially in the polders that have high seepage rates. Our analysis indicates that the elevated nutrient and bicarbonate concentrations in the groundwater seepage originate from the decomposition of organic matter in subsurface sediments coupled to sulfate reduction and possibly methanogenesis. The large loads of nutrient-rich groundwater seepage into the deepest polders indirectly affect surface water quality in the surrounding area, because excess water from the deep polders is pumped out and used to supply water to the surrounding infiltrating polders in dry periods. The study shows the importance of the connection between groundwater and surface water nutrient chemistry in the greater Amsterdam area. We expect that taking account of groundwater–surface water interaction is also important in other subsiding and urbanising deltas around the world, where water is managed intensively in order to enable agricultural productivity and achieve water-sustainable cities.

34Page 5 of Array567