Advies voorlopig herverontreinigingsniveau PFAS waterbodem

Advies voorlopig herverontreinigingsniveau (HVN) PFAS voor waterbodems voor het toepassen en verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater
Deltares, 2019

Leonard Osté (Deltares) Iris van Tol (RWS) Rob Berbee (RWS) Wilfred Altena (Deltares)

 

Advies toepassen benedenstroomse waterlichamen

Thijs van Kessel (Deltares), Leonard Osté (Deltares)