Uitkomsten hackathon: als de zeespiegel sneller stijgt…..

Als de zeespiegel stijgt: resultaten van een Policy Hackathon naar knikpunten en mijlpalen bij adaptatie aan extreme zeespiegelstijging in Nederland

Waarom nadenken over extreme en versnelde zeespiegelstijging? In de hackathon die Deltares op 8 november 2016 organiseerde, is nagedacht over de gevolgen van extreme zeespiegelstijging voor Nederland, en mogelijke maatregelen om de gevolgen hiervan te beperken.

Klik hier voor de uitkomsten van de hackathon (rapport 2016).