Hotspotanalyses voor het Deltaprogramma Zoetwater

Dit rapport is een bundeling van zogenaamde hotspotanalyses en bedoeld voor inhoudelijk betrokkenen bij het Deltaprogramma Zoetwater. In het proces naar de Deltabeslissing Zoetwater in 2021, heeft het project ‘Knelpuntenanalyse 2.0’ de volgende doelen: herijken van de zoetwaterstrategie, verkennen van nut en noodzaak van aanvullende zoetwatermaatregelen, en een bijdrage leveren aan de onderbouwing van de afspraken over de waterbeschikbaarheid tussen rijk en regio.