Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma. Een verkenning

Een zeespiegel die na 2050 veel sneller stijgt dan verwacht. Het is een mogelijk scenario waarmee Nederland geconfronteerd kan worden. Oorzaak is dat het ijs op Antarctica steeds sneller afbreekt en smelt. In opdracht van de Deltacommissaris bracht Kennisinstituut Deltares de mogelijke gevolgen voor de kust, waterveiligheid en zoetwatervoorziening in kaart. De resultaten zijn op 18 september 2018 (Prinsjesdag) door de Deltacommissaris bekendgemaakt.

Een link naar het rapport en de bijlage vindt u in de linkerkolom.