PFAS in natuurpark Westerschelde (memo)

In 2021 hebben meet- en onderzoeksgegevens over PFAS in het Schelde-estuarium veel aandacht in de media gekregen. Het betrof met name berichten over lozingen van PFAS van het bedrijf 3M en de inhoud van de vigerende vergunning.. Bij overheden en burgers in Zeeland leven veel zorgen en vragen over de risico’s van deze lozingen voor vervuiling van het Schelde-estuarium en daarmee mogelijk nadelige gevolgen voor mens en natuur. Dit vraagt inzicht in de risico’s rond nieuw ontwikkelde en te ontwikkelen natuurgebieden, buitendijks langs de Westerschelde, in deze notitie verder aangeduid als NPW-projecten. Het gaat om mogelijke risico’s die omwonenden lopen, risico’s voor de ontwikkeling van natuurwaarden en financiële risico’s (kosten en de mogelijkheid deze te verhalen). De laatste categorie risico’s valt buiten de scope van deze notitie.

De provincie Zeeland heeft Deltares benaderd om een korte inhoudelijke (wetenschappelijke) notitie op te stellen.