D-Pile GroupOm het gedrag van van individuele palen en paalgroepen goed te modelleren, bestaan er verschillende methoden met elk zijn voor- en nadelen heeft. D-Pile Group is ontwikkeld om deze verschillende modellen te combineren, met als grote voordeel het eenvoudig schakelen tussen de verschillende modellen zonder daarbij relevante invoerdata te verliezen.

D-Pile Group (voorheen MPile) bepaalt de driedimensionale vervormingen en krachten in funderingspalen, tengevolge van belastingen op paalgroepen, inclusief de interactie via de grond en de bovenliggende constructie. D-Pile Group volgt de internationaal geaccepteerde API (American Petroleum Institute) ontwerpregels en beschikt verder over verschillende grondinteractiemodellen, die variëren van een eenvoudig standaard model, tot meer complexe modellen.

Voor de modellering van paalgroepen zijn twee zaken belangrijk. Enerzijds de modellering van de individuele palen in hun omliggende grond. Anderzijds de interactie tussen de palen door de grond en de interactie tussen de palen door de bovenliggende constructie.  De keuzen van het te gebruiken model hangt voornamelijk af van de onderlinge afstand tussen de palen.

Schoorpalen onder viaduct voor de HSL bij Rotterdam

Schoorpalen onder viaduct voor de HSL bij Rotterdam

Een aantal specifieke eigenschappen van D-Pile Group zijn:

Palen

 • Alle paaltypen, zowel standaard als “user-defined” paaleigenschappen.
 • Paalsectie met afwijkende eigenschappen.
 • Modellering van schoorpalen (Cap model; Cap Soil Interaction model, Cap Layered Soil Interaction model en Dynamic model).
 • Paalkopfixatie of scharnierend aan de “Cap” (ingeklemd of vrij roterend).

Grondgedrag

 • Automatische generatie van de veren volgens de API voor zand- en kleilagen, voor statische en cyclische belastingen met algemeen bekende parameters.
 • Invloed van de paalpuntweerstand (elastisch en elastoplastisch gedrag).

Belastingen

 • Belasting op de “cap” door: momenten, horizontale en verticale krachten, rotaties en verplaatsingen.
 • Belasting langs de paal door horizontale en/of verticale grondverplaatsing (Cap Interaction model).
 • Effect van bovenbelasting (Cap Interaction model).
 • Cyclische, statische of getrapte belastingen.
 • Dynamische belasting, simulatie van aanvaringen (Dynamic model), een model voor ongedraineerd gedrag van zand.
 • Verschillende modellen voor de interactie tussen palen door de grond.

Uitvoer opties

 • Grafische uitvoer van verplaatsingen, dwarskrachten en momenten in bovenaanzicht
 • Grafieken met “Cap” waarbij verplaatsing en/of rotatie zijn uitgezet tegen de belasting
 • Grafieken van krachten en vervormingen in de palen
 • Rapportgenerator met tabellen en figuren. Export van data (bijvoorbeeld naar Excel).

Hoe kan ik D-Pile Group aanschaffen?

Service Package

De nieuwste volledig gevalideerde release is D-Pile Group 18.1. Deze versie is beschikbaar indien u een  Service Package heeft aangeschaft. U kunt deze aanschaffen via ons Software sales Service team (software@deltares.nl) De software is te downloaden via onze download portal. portal. U kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus.
Door een Service package aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand waarmee u alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

Online Software

U kunt onze Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.