D-SettlementIn de Delta gebieden kunnen veen- en kleilagen aanzienlijke samendrukkingen vertonen door belastingen, zoals ophogingen. Zettingen van enkele meters zijn geen uitzondering in Nederland. Het natuurlijke zettingsproces kan vele jaren in beslag nemen. Verticale drainage, tijdelijke voorbelasting en andere geforceerde consolidatietechnieken worden dan toegepast om de consolidatietijd te verkorten. Onder deze complexe omstandigheden kan D-Settlement (voorheen MSettle) hulp bieden om controle op de situatie te krijgen.

D-Settlement beschikt over verschillende methoden om consolidatie, kruip, onderwaterzakken, bouwfaseringen en het ontlasten/herbelasten nauwkeurig te kunnen modelleren,  ondanks de grote onzekerheden en ruimtelijke variatie van de ondergrond. Het is daarbij ook mogelijk om op basis van zakbaakmetingen automatisch een verbeterde voorspelling te doen voor de nog uit te voeren bouwfasen.

Belangrijkste opties

 • Ontwerp
  Automatische berekening van de hoeveelheid grond die nodig is om te compenseren voor de zettingen.
 • Verticale drainage
  Invoer van strip-, kolom- en sleufdrainage. Praktische opties voor geforceerd ontwateren. Automatische parameterconversie.
 • Consolidatieperiode
  Eenvoudige berekening van de consolidatieperiode voor verschillende typen verticale drainage.
 • Veiligheid
  Bepaling van de minimale consolidatieperiode voor een veilige en stabiele ophoging (in bouwfasen) met koppeling D-Geo Stability.
 • Zettingen en spanningen
  Uitvoer in grafiekvorm van zettingen, grond- en waterspanningen in de tijd als gevolg van gefaseerd ophogen en andere belastingen (2D/3D).
 • Tijdelijke belastingen en drainagetechnieken
  Analyse van het effect dat tijdelijke (voor)belasting en/of geforceerde consolidatietechnieken heeft op de zettingen en waterspanningen.
 • Bandbreedte
  Uitvoer van bandbreedte voor totale zetting en restzettingen.
 • Zakbaak fit
  Zakbaak fit (automatisch of handmatig) waarbij meetgegevens van een zakbaak gebruikt worden om parameters zo aan te passen dat een optimale simulatie van de werkelijkheid ontstaat.
 • Horizontale vervormingen
  Op de uitvoer van de verticalen kan ook een indruk van horizontale vervormingen worden verkregen.

D-Settlement wordt geleverd als een basismodule die verder kan worden uitgebreid met diverse andere modules voor meer uitgebreide toepassingen

De vervormde geometrie uit D-Settlement kan gebruikt worden in D-Geo Stability voor stabiliteitsberekeningen of D-Geo Pipeline voor berekeningen aan pijpleidingen. Daarbij kan tevens rekening gehouden worden met de overdracht van de wateroverspanning die volgt uit de zettingsberekening.

1139 (1)Directe uitvoer van vervormde geometrie naar D-Geo Stability

Hoe kan ik D-Settlement krijgen?

De nieuwste volledig gevalideerd release is D-Settlement 18.2. Deze versie is beschikbaar via onze Service packages. U kunt één van onze Service packages eenvoudig bestellen via software@deltares.nl en vervolgens de software downloaden via onze download portal. Ons salesteam zal u daarna de instructies sturen over hoe u het licentiebestand en de licentie manager moet installeren.