Dijk PatrouilleNederland ligt onder de zeespiegel en blijft droog door onze dijken en deltawerken, iets dat elke Nederlander weet, en waar iedere Nederlander mee opgroeit. Maar wat niet algemeen bekend is, is dat onze dijken regelmatig gecontroleerd moeten worden. Met de stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat is dit belangrijker dan ooit. Zodoende dat Deltares cursussen verzorgt voor dijkbewaking en dijkwachters. Een groeiende behoefte aan een meer praktische aanpak heeft geresulteerd in Dijk Patrouille.

Dijk Patrouille wordt na 5 jaar nog steeds succesvol ingezet bij cursussen en bij diverse waterschappen. Daarnaast staat Dijk Patrouille in musea zoals NEMO en het Science Centre Delft. Verder zijn er diverse onderzoeken met Dijk Patrouille gedaan, zoals de beleving van een overstroming door mensen of het verschil van dag en nacht in een spel. Tenslotte is er voor een aantal waterschappen nog een speciale Dijk Patrouille aanvulling gemaakt die de problematiek tijdens droge perioden weerspiegelt. Ook dan kunnen waterkeringen het moeilijk hebben en moeten dijkwachters leren op welke symptomen er gelet moet worden. Nederland ligt onder de zeespiegel en blijft droog door onze dijken en deltawerken, iets dat elke Nederlander weet, en waar iedere Nederlander mee opgroeit. Maar wat niet algemeen bekend is, is dat onze dijken regelmatig gecontroleerd moeten worden en dat bij nood professionele en vrijwillige dijkwachters ingezet worden om de toestand van de dijken in de gaten te houden. Zodoende dat Deltares cursussen verzorgt voor dijkbewaking en dijkwachters en de game Dijk Patrouille ontwikkeld is. Dijk Patrouille bestaat uit een virtuele omgeving waarin de ernstigste situaties veilig doorlopen kunnen worden. De speler kan vrij rondkijken en rondlopen en zelf kiezen wat de belangrijkste plekken zijn die gecontroleerd moeten worden. Behalve kijken leren spelers ook hoe waarnemingen gerapporteerd en procedures gevolgd moeten worden zodat direct de juiste noodmaatregelen genomen kunnen worden om een dijkdoorbraak te voorkomen.