LCO GameHet Landelijk Coordinatieteam Overstromingen (LCO) is een organisatie met als doel de neuzen van alle organisaties die betrokken zijn bij de Nederlandse waterhuishouding dezelfde kant op te krijgen in tijden van crisis. De belangrijkste taak van de organisatie is het opstellen van een Landelijk Waterbeeld die alle informatie van waterschappen, weervoorspellingen en keringsinformatie bundelt in een overzichtelijk pakket. Dit Landelijk Waterbeeld kan vervolgens weer gebruikt worden om politieke beslissingen te nemen over de ernst van de situatie en als een basis voor het Regionaal Operationeel Team om verdere actie te kunnen ondernemen wanneer nodig. Vanuit LCO was er de vraag om een trainingssimulatie zodat duidelijk werd wat de praktische verantwoordelijkheden van de leden van het LCO daadwerkelijk inhielden en hoe een crisis situatie zou verlopen.

Het LCO spel simuleert een crisis situatie over 3 dagen waarbij de speler binnen korte tijd veel informatie te verwerken krijgt en zich daar een mening over moet vormen. Soms is er niet duidelijk welke informatie relevant is, soms word informatie achtergehouden of te gedetailleerd doorgegeven. De speler probeert vervolgens deze informatie tot een samenhangend geheel te kneden en dit te versimpelen tot een dreigingskans voor een bepaald gebied. Hierbij kunnen verschillende dreigingskansen een ander effect hebben op de mensen die een gebied beheren wat resulteert in een ernstiger of minder ernstiger situatie.

Een eerste trainingssessie voor de LCO is succesvol verlopen met behulp van dit spel:
Tijdens de feedbackronde werd er goed gediscussieerd over de verantwoordelijkheden van de LCO als team en hoe er met de andere betrokken organisaties gecommuniceerd moest worden. Deze eerste wat abstracte versie is in een vervolgfase in het Flood Control 2012 Programma verbeterd tot een realistischer omgeving en scenario en er is mogelijk gemaakt om direct met de andere organisaties te communiceren waarmee meerdere teams tegelijk kunnen deelnemen en communicatie effectiever te trainen is.