D-Foundations – Bearing Piles (EC7-B)

Banner-D-Foundations-736x190-px1_736x190_acf_cropped1_736x190_acf_cropped

Deze module is vergelijkbaar met de Standard module voor drukpalen. In dit geval echter wordt de Belgische methode en de richtlijnen van het WTCB gebruikt. De Belgische leidraad bevat alle in deze module opgenomen modellen:

  • Methode “de Beer”
  • Methode “Van Impe/de Beer”
  • Methode NEN.

Het paaldraagvermogen voor de punt, q b, wordt berekend door één van de drie bovenstaande methoden, terwijl ook de schachtwrijving, q s, volgens de nieuwe berekeningswijze van het WTCB wordt ondersteund. Uiteindelijk wordt in het programma de constructie-ontwerpwaarde R cd berekend, waarin de Belgische veiligheidsfilosofie verwerkt is.

Resultaten voor methode de Beer. In blauw de Rcd en in zwart de Fr per sondering

Deze module ondersteunt tevens het gebruik van mechanische sonderingen en sonderingen uit de DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen).

 

D-Foundations – Bearing Piles (EC7-B) is onderdeel van het BE Bearing Piles package. Voor meer informatie, zie D-Foundations Service packages.