D-Foundations – Bearing piles (EC7-NL)

 

Dit model is bedoeld voor het ontwerpen en het toetsen van drukpalen. Tijdens het voorontwerp wordt het paaltype en de benodigde paallengte gekozen. Hiertoe kan in D-Foundations de draagkracht voor verschillende paaltypen en sonderingen berekend worden. Het programma doet dit op verschillende diepten en geeft de resultaten in een overzichtelijke grafiek weer. Uit deze grafiek is eenvoudig af te lezen welk paaltype voldoet, gegeven een benodigde draagkracht.

Uitbreiding

Na de keuze van het paaltype kan de invoer eenvoudig worden uitgebreid. De gebruiker kiest de meest ideale paal en paallengte, waarna het volledige palenplan ingevoerd kan worden. Hierna kan het programma de fundering op drukpalen toetsen aan de norm. Dit resulteert in een verificatierapport, waarin duidelijk word aangegeven op welke onderdelen de fundering voldoet, of eventueel niet voldoet. De invoer is eenvoudig aan te passen, zodat de gebruiker verschillende alternatieven snel met elkaar kan vergelijken. Hierdoor is een snelle optimalisatieslag te maken die vaak tot kostenbesparing leidt.

Last zakkings-diagram voor een drukpaal

Enkele opties voor dit model zijn:

Automatische interpretatie van sonderingen

De automatische interpretatie van sonderingen maakt gebruik van de relatie tussen de conusweerstand en het wrijvingsgetal. Hiervoor bestaan verschillende interpretatieregels die in D-Foundations opgenomen zijn. De gebruiker kan verder aangeven welke minimum laagdikte herkend dient te worden. Na de automatische interpretatie wordt een ondergrondprofiel aan de gebruiker voorgesteld. Dit profiel kan eenvoudig aangepast worden door lagen toe te voegen, te verwijderen of van dikte te veranderen. De herkende grondsoorten zijn afkomstig uit de gangbare norm, maar kunnen door de gebruiker desgewenst aangepast worden.

 

Interpretatiescherm voor sonderingen

Het is zelfs mogelijk eigen interpretatieregels toe te voegen door de relatie tussen de conusweerstand en het wrijvingsgetal te beschrijven. Voor iedere regel wordt een grondsoort opgegeven. Dit kunnen de standaard grondsoorten zijn, of door de gebruiker zelf gedefinieerde grondsoorten en parameters.

Palenbibliotheek

Een uitgebreide palenbibliotheek zorgt ervoor dat de meest toegepaste palen zonder aanvullende invoer gekozen kunnen worden. De bibliotheek bevat naast de paalstijfheid en paaladhesie ook de benodigde paalfactoren. De paalfactor α p voor het puntdraagvermogen en α s, de paalfactor voor schachtwrijving.

Scherm met palenbibliotheek

Paalgrid generator

Met de paalgrid generator kunnen snel en eenvoudig complexe paalplannen worden ingevoerd. Het gaat zowel om paalplannen waarbij de palen op gelijke afstand staan als om combinaties van verschillende grids.

Gegenereerd palenplan in bovenaanzicht

Tree view

D-Foundations beschikt over een Tree view. Deze overzichtelijke menuboom bevat alle relevante menu-items voor een ontwerp of controleberekening. De gebruiker kan handmatig door het menu navigeren of de wizard gebruiken. De wizard stelt voor een standaardberekening alle relevante vragen in volgorde en vult daar waar mogelijk default waarden in.

1094Tree view