D-Foundations – Feasibility

Banner-D-Foundations-736x190-px1_736x190_acf_cropped1_736x190_acf_cropped

Tijdens het ontwerp van funderingen op palen wordt vooral aandacht besteed aan een toetsing op de veiligheid en stabiliteit, volgens de richtlijnen zoals de Eurocode. Dit wil in de praktijk nog niet betekenen dat een project daadwerkelijk uitvoerbaar is. Maar al te vaak treden problemen op bij het inheien of het trillen van palen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende lokale factoren, waaronder ook het gebruikte materieel. De Feasibility module kan hulp bieden bij een toetsing op de uitvoerbaarheid van de in D-Foundations ontworpen constructie. Er zijn twee vormen beschikbaar:

GeoBrain ervaringen

In 2002 startte GeoDelft het onderzoeksproject GeoBrain, met als doel voorspellingen te kunnen doen over de haalbaarheid van funderingswerken. Ervaringen van honderden palenfunderingen zijn inmiddels in GeoBrain aanwezig. De Feasibility module biedt u toegang tot deze ervaringen. In de grafieken wordt de relatie tussen de damwandstijfheid en damwandlengte voor bestaande projecten weergegeven. De gebruiker kan eenvoudig controleren of het te realiseren ontwerp vergelijkbaar is met de uitgevoerde projecten.

GeoBrain voorspellingen

Naast een vergelijking met bestaande projecten kan een ontworpen paal ook getoetst worden op uitvoerbaarheid. Hiervoor wordt het GeoBrain voorspellingsmodel gebruikt. D-Foundations geeft daartoe alle relevante gegevens via het internet door aan de GeoBrain voorspellingsmodule. In de resultaten van de GeoBrain voorspelling wordt aangegeven of het project uitvoerbaar is en welke maatregelen eventueel zinvol zouden zijn. In het voorspellingsmodel kunt u kiezen voor een standaard voorspelling met een aantal default waarden of een voorspelling waarvoor nog aanvullende parameters kunnen worden ingevoerd.

1299GeoBrain scherm

 

D-Foundations – Feasability is onderdeel van het Basic package en zit in alle D-Foundations service packages. Voor meer informatie, zie D-Foundations Service packages.