D-Foundations – Shallow Foundations (EC7-NL)

Banner-D-Foundations-736x190-px1_736x190_acf_cropped1_736x190_acf_cropped

Dit model is ontwikkeld voor het ontwerpen van funderingen op staal, zoals stroken, poeren en platen. Het gemaakte ontwerp kan getoetst worden aan de norm voor funderingen op staal volgens Eurocode 7, Nederlandse Annex.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit model:

 • horizontale en verticale belastingen
 • belastingsspreiding
 • excentrische belastingen
 • interactie tussen funderingen
 • automatische optimalisatie van funderingsafmetingen voor een gegeven belasting
 • berekening van maximale draagkracht voor een gegeven fundering
 • controleberekening op basis van de Eurocode 7, Nederlandse Annex
 • controle op ponswerking voor dunne niet cohesieve lagen die gelegen zijn op cohesieve lagen
 • controle op kantelstabiliteit
 • controle op draagkracht met nabij gelegen taluds
 • controle op squeezing effecten.

1093Scherm voor het invoeren van belastingen bij funderingen op staal