D-Foundations – Tension Piles (EC7-NL)

Banner-D-Foundations 736x190 px

Voor sommige ondergrondse constructies is een fundering nodig die compenseert voor de opwaartse waterdruk. De opwaartse druk ontstaat vaak bij constructies die onder het grondwaterniveau gelegen zijn. Een fundering op trekpalen geeft vaak een goedkoper alternatief dan een gewichtsvloer die het drukverschil compenseert. Het trekpalen model wordt gebruikt om de paallengte te bepalen voor individuele palen en paalgroepen, in overeenstemming met de Eurocode 7, Nederlandse Annex.

De volgende opties zijn beschikbaar voor dit model:

  • automatische reductie van de conusweerstand bij ontgravingen
  • veiligheidsfactoren voor ontwerp
  • installatie-effecten van de palen
  • automatische reductie van spanningen bij trekpaal groepen
  • kluitvorming (gewicht van meegetrokken grondkluit).

Resultaten kunnen in rapportvorm verkregen worden in het Nederlands en het Engels