D-Pile Group- Poulos

Banner-D-Pile-group-736x190-px_736x190_acf_cropped_736x190_acf_cropped

Voor de analyse van enkele palen en/of paalgroepen is het Poulos model zeer geschikt. Het Poulos model is een analytisch model dat het elastische gedrag van 2 lagen beschouwd. Een laag langs de paal en een laag direct onder de paal. Interactie over de “cap” en interactie tussen de palen onderling wordt in rekening gebracht. Het Poulos model is bij uitstek geschikt voor een eerste berekening waarbij het een aantal invoergegevens beperk is. Het model is ook geschikt wanneer de belastingen relatief klein zijn en de grond zich voornamelijk elastisch gedraagt.

Poulos model

Poulos model

Verder bevat het programma uitgebreide opties voor her-berekening met aangepaste gegevens zoals andere paaltypen en aanpassingen in het palenplan. Op deze manier kan eenvoudig een kostenbewust ontwerp gemaakt worden.

Enkele opties hierbij zijn:

  • De pile grid generator vereenvoudigt de invoer van eenvoudige en meer complexe palenplannen. Na generatie kunnen de ingevoerde palen gecontroleerd en eventueel aangepast worden.

1123Paal grid generator

  • Belastingen en momenten kunnen in alle richtingen (x, y en z) op de bovenconstructie (cap) geplaatst worden. Het is ook mogelijk de belasting door krachten en momenten te vervangen door voorgeschreven verplaatsingen en rotaties. In het Cap interaction model kunnen grondverplaatsingen ook direct op de palen aangrijpen.

1124Scherm paaleigenschappen

  • Invoer- en uitvoergegevens kunnen in tabellen en grafieken worden weergegeven. Verder zijn gegevens uit tabellen en grafieken te exporteren naar andere Windows applicaties. Er zijn grafieken beschikbaar voor verplaatsingen, buigende momenten, en dwarskrachten in x, y en z richting voor alle individuele palen. Deze gegevens kunnen ook in een bovenaanzicht voor alle palen worden weergegeven.

1122Uitvoerscherm voor krachten en vervorming van individuele palen