Om de putIedereen heeft wel een bouwput gezien, maar wat gebeurt er nu echt? Misschien woon je wel in een straat waar een nieuwe parkeergarage of woontoren moet komen en ben je bang dat je huis verzakt? Om de Put is een simulatie van het proces dat doorlopen wordt voor elke bouwput. Er wordt gezorgd voor stabiliteit en rekening gehouden met grondwater, om te voorkomen dat er iets gebeurt dat tot onvoorziene kosten leidt. Men ziet in deze game een bouwput vanuit de lucht op een liggend Touch screen. Met behulp van een vliegende interface is het mogelijk om met meerdere mensen in de put te kijken en beslissingen te nemen.

Bij demonstraties zorgt deze game enerzijds voor interessante discussies over het vakgebied geotechniek en anderzijds over regelgeving. Het is bij ingewikkelde bouwprojecten vaak lastig om het overzicht te houden en om te communiceren over verschillende aspecten van het bouwproject naar bijvoorbeeld de opdrachtgever of omwonenden. Bij bouwputten is dit bijvoorbeeld ook het geval. Zeker wanneer er onduidelijkheden zijn of dingen mis dreigen te gaan kunnen emoties hoog oplopen wat het nemen van technisch juiste beslissingen negatief kan beïnvloeden. Het visualiseren van de bouwput wordt versterkt door gebruik te maken van de ontwerptafel zodat het mogelijk is gezamenlijk en actief om het probleem heen te staan en mee te denken over de oplossing. In dit geval kijk je samen in de put. Interactie zorgt ervoor dat het gelijk duidelijk wordt wanneer een goede of verkeerde beslissing genomen is. De put kan bijvoorbeeld opbarsten of er kan een wand instorten.