ZandverdelerIn ‘Zandverdeler’ moeten spelers schipperen tussen de dreiging van stormen en kusterosie aan de zeekant en de groeiende bevolking en economie in het land. Ondertussen moet je als speler zuinig zijn op de natuur. Hoe je dat kan doen? Door de kust genoeg zand te geven! Daarvoor moet je tactische keuzes maken. En wie kan dat het beste?

De speler is verantwoordelijk voor het beheer van de kust. De komende 100 jaar bepaalt de speler het beleid. En dat is schipperen tussen de dreiging vanuit zee aan de ene kant (stormen en kusterosie door zeespiegelstijging) en aan de andere kant het beschermen van de groeiende bevolking en groeiende economie aan de kust. Ondertussen moet je zuinig zijn op de natuur. In de zandverdeler leert de speler tactische keuzes te maken rondom zandsuppletie. Zowel de locatie van het te plaatsen zand als de hoeveelheid en de timing is belangrijk. Verder worden er keuzes gemaakt over locaties van stadsuitbreiding. Economische groei en bevolkingsgroei dicht bij zee is aantrekkelijk, maar landinwaarts is er minder risico.