Dijken op Veen: van onderzoek naar ontwerpmethodiek

IMG_0760Op basis van nieuw onderzoek heeft Deltares samen met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verbeterde reken- en ontwerpmethode voor dijken op veen opgesteld. De methode is opgesteld voor de Markermeerdijken, maar onderdelen uit het onderzoek kunnen uiteindelijk voor meerdere dijken op veen worden toegepast.

Op 2 april vond een eerste webinar plaats over de nieuwe ontwerp- en rekenmethodiek.

Deze webinar is specifiek gericht op veldproeven en achtergronden van onderzoeksproject ‘Dijken op Veen’.

Tijdens deze webinar geven dijkenexpert Cor Zwanenburg (Deltares) en Technisch projectleider Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat) antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom is het onderzoek naar de sterkte van veen uitgevoerd?
  • Wat is de rol van veldproeven in het onderzoek?
  • Hoe zijn deze veldproeven uitgevoerd?
  • Wat waren de resultaten en hoe heeft dit bijgedragen aan de onderbouwing van de nieuwe ontwerpmethodiek?

Na afloop van de webinar was er ruimte om vragen te stellen aan de experts. Deze vragen en bijbehorende antwoorden zijn via de download optie op deze pagina beschikbaar.