Een circulair systeem: De dubbele rol van water

Water heeft een dubbele rol! Water dient namelijk als grondstof EN als hulpstof. Maar wat is eigenlijk de waarde van water? En voor wie is deze waarde van belang? En hoe ziet de totale keten er uit? Wanneer we het totale systeem: fysiek en ecologisch, inclusief alle belanghebbenden: omgeving en stakeholders, goed in beeld kunnen brengen is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van deze asset zonder dat we het totale systeem uitputten. Dan werken we dus toe naar een circulair systeem! De waterschappen spelen hierin een zeer belangrijke en verbindende rol.

Aan de hand van voorbeelden en ervaringen gaan we het tijdens deze webinar hebben over de rol van water. Een voorbeeld zal centraal staan: het COASTAR concept, uitgevoerd door KWR, Arcadis en Deltares i.s.m. met o.a. Provincie Zuid-Holland, Dunea, Evides en Hoogheemraadschap van Delfland. COASTAR zet grootschalige ondergrondse oplossingen in voor een robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding door enerzijds ondergrondse berging en anderzijds het gebruik van brakwater voor zoetwaterproductie.

De volgende sprekers zullen hun kennis en ervaringen delen:

  • Sophie Moinier, Deltares, expert landschapsecologie
  • Joost Schrander, Waterschap Zuiderzeeland, Programma Duurzaamheid en Innovatie, trekker werkgroep Biomassa
  • Esther van Baaren, Deltares, expert zoetwater management in verziltingsgebieden

Wat brengt deze webinar jou?

  • Inzicht in het belang van een circulaire benadering en de relatie met de omgevingsvisie
  • Inzicht in de rol van de omgeving en stakeholder management; wat is voor wie, wanneer van waarde?
  • Ontmoeten van nieuwe “circulaire” collega’s; een uitbereiding van je huidige netwerk
  • Een antwoord op vragen die je nu al hebt; deze kun je van te voren stellen via lieke.huesken@deltares.nl

Na afloop van de webinar was er ruimte om vragen te stellen aan de experts.

Verdiepende webinar reeks

Deze webinar betreft de eerste in een reeks van verdiepende webinars die vanuit Deltares worden georganiseerd rondom een aantal maatschappelijke thema’s. In het najaar van 2018 is Deltares voornemens om een interactieve discussie te organiseren om op zoek te gaan naar de drivers en handelingsperspectieven rondom deze thema’s.