Grootschalige aquathermieprojecten

Op 16 november van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het Netwerk Aquathermie in samenwerking met Techniplan en Deltares een webinar over grootschalige aquathermie. In verschillende gemeenten en provincies wordt nagedacht over grootschalige toepassing van aquathermie. Wat kom je dan tegen, waar moet je op letten? En waar hangt succes vanaf? Deltares en Techniplan presenteren de resultaten van onderzoeken die zij hebben uitgevoerd over dit onderwerp. En natuurlijk is er ruimte om vragen stellen.

Programma

09.30 uur Opening door Henk Looijen, adviseur kennis en onderzoek van het Netwerk Aquathermie
09.35 uur Grootschalige toepassing van aquathermie in Nijmegen – onderzoek in het kader van WarmingUP, door Ronald Roosjen, Deltares
09.55 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat
10.15 uur Het voeden van een bestaand warmtenet met aquathermie (casus Nieuwegein),  door Rik Molenaar van Techniplan
10.35 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen via de chat
10.50 uur Afronding

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar Grootschalige aquathermieprojecten kan tot maandag 15 november 15:00 uur via de website Netwerk Aquathermie (NAT).