Hoogwaterbescherming – overstromingen van afgelopen zomer

N.a.v. de overstromingen van afgelopen zomer vertellen Rinske Hutten (Deltares) en Jacco Hoogewoud (Advies in Water) over twee ontwikkelingen op het gebied van hoogwaterbescherming.

Sprekers:

  • Rinske Hutten (Deltares) over een “Overstromingsmodellering voor dijkring 48 met D-HYDRO Suite 1D2D”. In deze presentatie neemt Rinske Hutten jullie mee met de uitgevoerde overstromingsmodellering van dijkring 48 met D-HYDRO Suite 1D2D in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel. Ze gaat hierbij in op de toegepaste modelaanpak en zal de resultaten van de gevoeligheidsanalyse presenteren.
  • Jacco Hoogewoud (Advies in Water) over “De Meanderende Maas: hoe grondwater de stabiliteit van de dijk beïnvloed”. In Nederland zijn veel dijken afgekeurd omdat de faalkans te groot is. Grondwaterstroming tijdens een hoogwater speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de faalkans van een dijk. In het dijkversterkingsproject Meanderende Maas zijn hiervoor grondwatermodellen ingezet, iets wat de laatste jaren ook in andere dijkversterkingen gebeurd. In deze presentatie wordt ingegaan op hoe uitkomsten van een grondwatermodel te koppelen zijn dijkveiligheid en wat dat kan betekenen voor de versterkingsopgave.

 

INSCHRIJVEN

Deze webinar wordt georganiseerd door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV). Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.