Nieuwe ontwerpmethode Dijken op Veen

Zeesluis EdamDijken op veen zijn sterker dan gedacht. Maar hoe sterk kon tot nu toe nog niet exact worden uitgerekend. Daar is nu verandering in gekomen. Op basis van onderzoek heeft Deltares samen met Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een verbeterde reken- en ontwerpmethode voor dijken op veen opgesteld. De methode is gebaseerd op de Markermeerdijken, maar onderdelen uit het onderzoek kunnen uiteindelijk voor meerdere dijken op veen worden toegepast.

Tijdens de webinar geven we antwoord op de volgende vragen:

    • Waarom is het onderzoek naar de sterkte van veen uitgevoerd?
    • Wat waren de voornaamste resultaten van het onderzoek, wat weten we nu meer van veen?
    • Hoe zit de nieuwe ontwerpmethode in elkaar, welke stappen worden doorlopen?
    • Wat is de relatie met het wettelijk toetsinstrumentarium WTI2017, het ontwerpinstrumentarium, het toetsen van regionale keringen en overige onderzoeksprojecten?

Het toepassen van de nieuwe reken -, en ontwerpmethode bestaat uit een aantal stappen. Deltares (Cor Zwanenburg) en RWS (Bianca Hardeman) lichten de stappen toe tijdens de webinar. Na afloop van de webinar was er ruimte om vragen te stellen aan de experts. Links op deze pagina bevindt zich een downloadblok met een link naar de verslaglegging (pdf) van de vragen en bijbehorende antwoorden. Ook de slides zijn in dit downloadblok te downloaden. De webinar is met name interessant voor waterschappen en ingenieursbureaus.