Opslag in de ondergrond (van zoet water)

In de brakke ondergrond kan zoetwater tijdelijk worden opgeslagen. Ondergrondse opslag biedt ruimte om perioden met veel of juist weinig water te overbruggen. In dit webinar wordt inzicht gegeven in kansen en aandachtspunten vanuit ondergrondse opslag van bijvoorbeeld neerslagoverschot, met speciale aandacht voor drie casussen in West-Nederland: bebouwde omgeving (Stad Rotterdam), tuinbouwgebied (Waterbank Westland) en drinkwaterwinning (Oeverinfiltratie Oasen).

Dit webinar is door COASTAR zout op afstand, zoet op voorraad, gratis en u hoeft alleen maar even aan te melden