Webinar “CIrcle – De cascade-effecten van overstromingen op onze vitale infrastructuur in beeld”

Bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, wegen en drinkwater, zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Uitval of verstoring hiervan kan leiden tot ernstige maatschappelijke ontwrichting. Deze processen vormen samen de Nederlandse vitale infrastructuur.

De oorzaken en gevolgen van uitval van vitale infrastructuur zijn complex en moeilijk in beeld te brengen. De CIrcle tool ondersteunt en bevordert de bewustwording en de dialoog over de risico’s rondom vitale infrastructuur bij overstromingen. Deltares heeft de tool ontwikkeld in samenwerking met waterschappen, veiligheidsregio’s en kennispartners.

In de CIrcle aanpak staan beheerders van vitale infrastructuur en publieke betrokkenen letterlijk met elkaar rond een tafel staan. Op een touch table worden onderlinge afhankelijkheden vastgelegd in relatie tot een overstromingsscenario. Vervolgens worden de opeenvolgende effecten (cascade-effecten) binnen het systeem van de vitale infrastructuur geïdentificeerd. CIrcle is recent online gezet en kan nu door iedereen worden gebruikt om CIrcle bijeenkomsten met stakeholders te houden.

In deze webinar laten wij de werkwijze van de online CIrcle tool zien en leggen uit hoe je CIrcle kan gebruiken om de uitval en de cascade-effecten van vitale en kwetsbare infrastructuur in beeld te brengen. Maar we zetten daarbij nog een extra stap:wij laten zien hoe de CIrcle aanpak gekoppeld kan worden aan overstromingsmodellen (D-Flow FM module van de D-HYDRO Suite) om interactief overstromingsscenario’s en uitvalscenario’s te analyseren. Ten slotte discussiëren wij over het belang van vitale en kwetsbare infrastructuur voor provincies en waterschappen en ook welke rol CIrcle kan spelen in de “klimaat-stress” testen. Tijdens de live webinar was er gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden.

De volgende sprekers delen hun kennis en ervaringen:

  • Rik de Schepper, Adviseur Crisisbeheersing, Waterschap Rivierenland
  • Wouter Berkhout, Adviseur Water, Provincie Overijssel
  • Andreas Burzel, Expert Kritieke Infrastructuur, Deltares

Voor wie is deze webinar?

–       beleidsadviseurs,

–       strategisch omgevingsmanagers,

–       bestuurders,

–       calamiteitenbestrijding,

–       regio/gebied coördinatoren,

–       iedereen die te maken heeft met het uitvoeren van stresstesten, klimaatadaptatie en langetermijnvraagstukken.

Wat brengt deze webinar jou?

  • Inzicht in de risico´s en afhankelijkheden rondom vitale infrastructuur bij overstromingen
  • Uitleg over het gebruik en mogelijkheden van de online CIrcle tool
  • Inzicht in de koppeling tussen tools en modellen voor interactieve discussies en trainingen
  • Antwoorden op specifieke vragen. Deze kun je van te voren stellen via email circle@deltares.nl of tijdens de webinar

Verdiepende webinar reeks

Deze webinar betreft de derde in een reeks van verdiepende webinars die vanuit Deltares worden georganiseerd rondom een aantal maatschappelijke thema’s, zoals Circulaire Economie, Zwemwaterkwaliteit, Overstromingsrisico´s:

  1. Een circulair systeem: De dubbele rol van water
  2. Waterkwaliteit en Gezondheid
  3. CIrcle – De cascade-effecten van overstromingen op onze vitale infrastructuur in beeld

In 2019 is Deltares voornemens om een interactieve discussie te organiseren om op zoek te gaan naar de drivers en handelingsperspectieven rondom deze thema’s.