Winning en gebruik brak grondwater

Het grondwater in de Nederlandse kustgebieden is van nature brak, en is daarom in het verleden zelden gebruikt. Met de huidige technieken is het mogelijk om brakwaterwinning in te zetten voor drinkwaterproductie en extra opslag voor zoetwatervoorraden. In dit webinar wordt ingegaan op de kansen en aandachtspunten vanuit de maatregel Brakwaterwinning, met speciale aandacht voor twee casussen in West-Nederland: Diepe polders en Duinwaterwinning.

Het webinar wordt gegeven door COASTAR zout op afstand, zoet op voorraad en is gratis, u hoeft alleen even aan te melden

Informatie en aanmelden webinar ‘opslag in de ondergrond’