Werken bij

Onze missie “Enabling Delta Life” is urgenter dan ooit door ingrijpende ontwikkelingen zoals klimaatverandering, extreme weersveranderingen en bevolkingsgroei. Dit vraagt om robuuste kennis over water en ondergrond, vanuit een integrale aanpak. Alleen met de beste mensen kunnen we deze uitdagingen aan. Werken bij Deltares betekent bijdragen aan ons motto ‘Enabling Delta Life’, aan veilig en duurzaam leven in delta’s waar ook ter wereld.

Kennis en innovatie

De uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan, vragen om innovatieve oplossingen. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek, bouwen we proefopstellingen, testen in onze Deltagoot en staan met onze laarzen in de modder om te testen in het veld. Zo komen we tot slimme innovaties en bruikbare oplossingen voor mens, milieu en maatschappij. Zoals de door Deltares ontwikkelde grofzandbarrière. Een technologie die sneller, goedkoper en duurzamer werkt dan de traditionele aanpak om dijken te verstevigen.

Teamwork

Bij Deltares werken we samen in internationale, multidisciplinaire teams. Niet alleen met collega’s die leidend zijn in hun vakgebied, maar ook met partners en opdrachtgevers. Collega’s komen uit verschillende werelden en disciplines zoals hydrologen, planologen, ecologen, economen en morfologen. Onze kennis maken we bruikbaar voor anderen. We delen die vanuit de overtuiging dat werken vanuit ‘dare to share’ kansen biedt om het nóg beter te doen en om van elkaar te leren.

Impact

Ons werk heeft impact op de samenleving. Zo kijken we wat de gevolgen zijn van klimaatveranderingen: welke maatregelen zijn nodig bij het scenario van versnelde zeespiegelstijging? We brengen de gevolgen van cyberaanvallen op waterveiligheid in kaart. En we onderzoeken hoe we de impact van plastic op ons milieu, gezondheid en maatschappij kunnen verminderen. Allemaal projecten waarmee we zorgen dat delta’s leefbaar en veilig blijven, ook voor generaties na ons!

Jouw ontwikkeling

Bij Deltares werk je vanuit jouw talent en krijg je volop ruimte om dit verder te ontwikkelen. Werken bij Deltares betekent vrijheid om binnen onze strategie je werk zelf vorm te geven. Het vraagt pro-activiteit, samenwerkingsgerichtheid en ondernemerschap. Niets is onmogelijk bij Deltares!

Vacatures

Onze mensen werken en komen van over de hele wereld. Werken voor Deltares betekent werken in een omgeving waarin flexibiliteit en denkvrijheid wordt aangemoedigd. In ons medewerkersbestand wordt een diversiteit nagestreefd die een afspiegeling is van de relevante studierichtingen aan de hogescholen en universiteiten en de relevante arbeidsmarkt. Deze brede diversiteit in achtergronden is een belangrijke kracht van Deltares.

Heb je de ambitie je wetenschappelijke kennis permanent te blijven ontwikkelen? Ben je gedreven om zowel nationaal als internationaal voorop te willen lopen in je vakgebied? Zoek je graag naar innovatieve oplossingen en houd je niet van standaardwerk? Dan ben je welkom bij Deltares. Bekijk hier onze Engelstalige vacatures (English vacancies).

Studenten

Ben jij een student en op zoek naar een stage of een afstudeeropdracht die jou de mogelijkheid biedt om te ervaren wat het is om onderdeel te zijn van een vooruitstrevend onderzoeksinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur? Heb jij de ambitie om bij te dragen aan het ontwikkelen van slimme oplossingen, innovaties en applicaties voor mensen, milieu en maatschappij? Wanneer je geïnteresseerd bent in een stage of afstudeeropdracht bij Deltares, willen we je adviseren om contact te zoeken met jouw universiteit (stagebureau/stagecoördinator/stagebank/career centre) om te kijken naar mogelijkheden voor een stage of een afstudeeropdracht bij Deltares. Mocht je al iemand kennen bij Deltares, maak dan gebruik van dit netwerk en vraag naar mogelijkheden!

Promovendi

Voor Deltares is het van strategisch belang om toegang te hebben tot kennis die op universiteiten aanwezig is en om samen met universiteiten kennis te ontwikkelen. Dit gebeurt door met universiteiten samen te werken in projecten en gezamenlijk promotieonderzoek te laten uitvoeren. De sollicitatieprocedure verloopt via de betreffende universiteit.

Open vacatures

Helaas nemen we momenteel geen open sollicitaties aan. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele vacatures.

  • Tiaravanni Hermawan Junior Adviseur/Onderzoeker

    Deltares daagt medewerkers uit om zich snel aan te passen, snel te leren en continu te verbeteren!

    Voor mij is het van belang dat duurzaamheid het basis principe van Deltares is in haar onderzoek en advies activiteiten. Deltares zorgt ervoor dat activiteiten bijdragen aan wereldwijde agenda's, zoals sustainable development goals. Daarnaast past Deltares als kennisinstituut state-of-the-art benaderingen en innovatieve ideeën toe in haar onderzoek en advies. Dit daagt de medewerkers uit om zich snel aan te kunnen passen, snel te leren en continu te verbeteren. Ik vind dit een inspirerende uitdaging. Collega's met uiteenlopende expertise zijn bereid om elkaar te helpen en onze internationale werkomgeving ondersteunt ons om ideeën uit te wisselen.

  • Jill Hanssen Junior Onderzoeker

    Er is volop ruimte tot persoonlijke ontwikkeling bij Deltares!

    Na het afronden van mijn thesis bij Deltares kreeg ik de kans om er als junior te mogen starten. Werken bij Deltares is heel anders dan afstuderen. Je bent onderdeel van een team. Je werkt samen met andere collega's aan veel verschillende projecten. Onderwerpen waar je bekend mee bent maar er is ook ruimte om je verder te ontwikkelen in heel andere vakgebieden. Dit maakt werken bij Deltares divers en uitdagend.