Afdelingshoofd Resilient Networks

Zoek je een nieuwe uitdaging in het leidinggeven aan professionals? Ben jij een goede netwerker en in staat om mensen te verbinden? Heb jij een flexibele, open en samenwerkingsgerichte houding? Weet jij daarnaast je besluitvaardig en verantwoordelijk op te stellen? Voor onze unit Geo-Engineering in Delft zijn wij op zoek naar een Afdelingshoofd Resilient Networks (RNW).

Bij de Unit Geo-Engineering van Deltares werken ongeveer 100 enthousiaste professionals aan talloze projecten op het gebied van het ontwerp of de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen, (spoor)wegen, transportleidingen en off-shore constructies. De energietransitie, de vervangingsopgave van infrastructuur en het omgaan met klimaatverandering zijn maatschappelijke opgaven waar we aan werken. Geotechnische aspecten zijn daarin vaak belangrijk, maar we kijken  naar het hele systeem en de verbinding met andere disciplines. Software en experimentele faciliteiten worden gebruikt voor de kennisontwikkeling en specifieke toepassing in projecten. De unit Geo-Engineering bestaat nu uit  3 afdelingen: Flood defences, Infra and Structures en Resilient Networks.

De afdeling RNW werkt aan dijksystemen, weg- en railinfra en ondergrondse infranetwerken,  met geo-engineering als basis. De sterkte van de groep is het inbrengen van integrerende kennis vanuit de ondergrond naar de andere kennisdisciplines binnen en buiten Deltares. Software en kennis van data analyse en probabilistiek, stellen ons in staat om opdrachtgevers te ondersteunen in het nemen van veilige besluiten over onzekere omstandigheden. Een aantal van de activiteiten opgesomd binnen de groep zijn systeemanalyses, netwerk impact analyses, veiligheidsbenaderingen en systeem optimalisaties. Er is betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s zoals de vervangingsopgave van infrasystemen, klimaatrobuuste infrastructuur en bodemdaling. De mission area “resilient infrastrucures” is dominant in de scope van de portfolio van de afdeling. De afdeling haalt zijn activiteiten van opdrachtgevers als de Rijk en overheid, netwerk beheerders en infra providers, EU-kaderprogramma’s en de Wereldbank.

Wat kun je verwachten als afdelingshoofd Resilient Networks?

Je geeft leiding aan een dynamische groep van ca. 30 professionals met verschillende nationaliteiten.  De afdeling heeft een groeiend aantal projecten en kent veel samenwerking met andere afdelingen binnen Deltares. Als afdelingshoofd heb je een integrale managementverantwoordelijkheid. Met jouw blik ben je in staat om de expertise binnen de afdeling te verbinden met andere werkvelden van Deltares. Dit doe je door onder andere:

  • Samen met collega-afdelingshoofden en unitmanager een team te vormen en bij te dragen aan de koers en aansturing binnen de unit;
  • Coachen van je mensen van het verder uitbouwen en vernieuwen van de (inter)nationale kennis- en marktpositie, en het ontwikkelen van in- en externe netwerken;
  • Managen van de financiën van jouw afdeling.

De benoemingsperiode voor deze functie is vooralsnog 4 jaar met het perspectief op herbenoeming.

Wat verwacht Deltares van jou als afdelingshoofd Resilient Networks?

  • Je hebt een academische opleiding en ervaring op het vakgebied van de afdeling;
  • Je bent ondernemend en hebt aantoonbare ervaring met het samenwerken met marktpartijen, andere kennisinstituten en overheden;
  • Je hebt affiniteit met de inhoudelijke materie van de afdeling:
  • Je hebt affiniteit van leiden van teams en coachen van mensen.

Werken bij Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond.  Deltares werkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij in eigen land en internationaal. Met dit doel ontwikkelen we zelf kennis, innovatieve producten en diensten, verbinden we onze kennis met die van anderen en maken we deze voor anderen beschikbaar.

Wij adviseren overheden en bedrijfsleven over de fysieke toestand en mogelijke beheersmaatregelen van delta’s, kust- en riviergebieden. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar kennis en adviezen. Enabling Delta Life is ons motto.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, met een goede pensioenregeling en 34 vakantiedagen. Wij hebben bijzondere faciliteiten op onze campus, zoals regelmatige lunchlezingen, de Deltagoot en ons iD- lab, een interactief data research laboratorium en het Geochemisch en microbiologisch laboratorium in Utrecht.

Interesse?

Heb jij de kwaliteiten en drive om deze uitdaging aan te gaan? Solliciteer dan direct via de solliciteerknop en upload jouw CV en motivatiebrief.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Melissa Ruts, HR Recruitment (sollicitatie@deltares.nl of +31 (0)88-335 8438), of met Jan Aart van Twillert,  Unitmanager (0651578882, janaart.vantwillert@deltares.nl)

 

Solliciteren op deze vacature