Statutair Directeur Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. “Enabling Delta life” is waar Deltares voor staat. Kennis is de kern. We zetten onze hoogwaardige kennis in voor innovatieve en duurzame oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke opgaven, zoals zeespiegelstijging, bodemdaling en energietransitie. Hoe veranderen delta’s op de lange termijn? Hoe zorgen we voor duurzame, veilige delta’s en een veerkrachtige infrastructuur? We werken nauw samen met de Nederlandse overheid en ook, in binnen- en buitenland, met bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten. Wij hechten zeer aan samenwerking en openheid. Ons motto is dan ook “dare to share”. Deltares heeft 850 medewerkers in dienst, is in ruim 80 landen actief en gevestigd in Delft en Utrecht.

Deltares zoekt voortdurend naar vernieuwing in haar kennis- en softwareontwikkeling. Het realiseren van maximale maatschappelijke meerwaarde en het benutten van nieuwe technologieën en ontwikkelingen drijft ons in ons werk.

De directie bestaat uit drie personen en stuurt samen met een managementteam van acht leden de organisatie aan. Het management werkt doorlopend aan een heldere positionering als kennisinstituut, zowel ten opzichte van de overheid als het bedrijfsleven.

Voor het directieteam is de Raad van Toezicht op zoek naar de statutair directeur. De directie vormt een collegiaal bestuur en verdeelt taken op basis van competenties. Als statutair directeur ben je eindverantwoordelijk voor alle strategische, wetenschappelijk inhoudelijke, beleidsmatige, organisatorische en bedrijfseconomische zaken.

Profiel

Je hebt:

  • Aantoonbare kennis en passie voor maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van water en ondergrond.
  • Een relevant netwerk in overheid, bedrijfsleven en wetenschap en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
  • Ruime ervaring in een strategische managementpositie binnen een kennisintensieve organisatie met internationale activiteiten.
  • Ervaring met organisatieontwikkeling in een organisatie met hoog opgeleide professionals.
  • Een leiderschapsstijl die verbindt, inspireert en dienstbaar is; die organisatie en mens beter maakt.
  • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift.

Je bent:

  • Een kennisondernemer, die onze kennis met nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken kan verbinden met oog voor innovaties en samenwerkingskansen.
  • Een netwerker die opereert als natuurlijk boegbeeld van de organisatie.
  • Een creatief en conceptueel denker die vernieuwing en co-creatie faciliteert.
  • Een teamspeler.

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie. Deltares is gebonden aan de Wet Normering Topinkomens.

Belangstelling

Je kunt je belangstelling kenbaar maken aan Suzanne Jungjohann, voorzitter van de Renumeratiecommissie van de RvT. Graag ontvangen wij je CV en motivatie uiterlijk 28 februari 2020 via raadvantoezicht@deltares.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.