INSPIRATION: Een Europese onderzoeksagenda voor het bodem- sediment-watersysteem in relatie tot landgebruik

Linda Maring, Jos Brils, Sandra Boekhold, Margot de Cleen en Co Molenaar (2015)

Op 1 maart 2015 is het driejarige Europese Horizon2020-project INSPIRATION gestart. Hierin wordt een Europese strategische onderzoeksagenda ontwikkeld voor het natuurlijk systeem, landgebruik en -management. In deze agenda wordt gekeken naar de wijze waarop het natuurlijk systeem kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Door te begrijpen hoe dit systeem functioneert kunnen de ecologische en economische potenties en beperkingen ervan beter ruimtelijk worden verdeeld en duurzaam benut.

 

Meer informatie? Stuur een email naar urban@deltares.nl of kijk op www.inspiration-h2020.eu